Menu
Dankwoord voor de supporters

Dankwoord voor de supporters

Hierbij willen wij onze supporters die zijn afgereisd naar Zagreb hartelijk bedanken voor de positieve wijze waarop zij de club hebben gesteund.

Kort voorafgaand aan het duel werden door de lokale autoriteiten en de UEFA nog enkele aanvullende voorwaarden gesteld waaraan voldaan moest worden om het Europa League-duel Dinamo Zagreb - Ajax bij te kunnen wonen. Dit kwam bovenop de reeds door Ajax opgestelde en en aan de supporters gecommuniceerde gedragscode. De meest in het oog springende 'ingelaste' maatregel was dat Ajax niet verbaal ondersteund mocht worden tijdens de wedstrijd.

Het was de meegereisde supporters duidelijk dat het alsnog kunnen bezoeken van een wedstrijd die zonder publiek gespeeld moest worden een privilege betrof. Zij hebben zich goed gehouden aan alle gestelde voorwaarden. Aangezien Ajax de ogen van de UEFA op zich wist gericht was het van extra belang dat de supporters zich waardig zouden gedragen. Ajax is er trots op dat de supporters de club op de juiste wijze hebben vertegenwoordigd.