Menu
Davids en Olfers treden af

Davids en Olfers treden af

De Bestuursraad van de vereniging AFC Ajax is door Edgar Davids en Marjan Olfers geïnformeerd dat zij hun zetels als leden van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV ter beschikking stellen en zullen aftreden op een door de bestuursraad te bepalen tijdstip. Dit is ook in een persbericht van 10 april j.l. door hen bekend gemaakt.

Na overleg heeft de Bestuursraad het tijdstip van hun aftreden bepaald op vrijdag 13 april 2012, 24:00 uur. AFC Ajax NV streeft er naar om op korte termijn nadere mededelingen te kunnen doen over de vervulling van de daardoor ontstane vacatures.

Tekst: Ajax.nl