Menu
De feestelijke dag van Ten Have

De feestelijke dag van Ten Have

Steven ten Have en zijn collega-commissarissen beleefden een bijzondere maandag. De voordracht voor een plek in de Raad van Commissarissen werd omgezet naar een aanstelling. ,,Dit is een feestelijke dag’’, kenschetste Ten Have de dag waarop hij de voorzittersrol van de RvC bemachtigde.

,,Dit is een dag die zich natuurlijk lang heeft aangekondigd. Maar als je dan ’s ochtends in je auto zit, heb je toch het gevoel en idee dat er vandaag belangrijke stappen kunnen worden gezet. Daar is aandacht en energie voor nodig.’’ Kort na de Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders vertelt Ten Have over zijn ervaringen en plannen. Op 6 juni kregen de kandidaat-commissarissen - voorgedragen door de benoemingscommissie - al groen licht van de Ledenraad. Samen met drie van zijn vier kandidaat-commissarissen (kandidaat Cruijff ontbrak) presenteerde Ten Have zich maandag aan de aandeelhouders van Ajax NV. De presentatie van de 43-jarige Ten Have, hij voerde het woord als voorzitter, werd algemeen ervaren als fris en veelbelovend.

,,Je zit in een zaal met zeer betrokken mensen, échte Ajacieden’’, kijkt Ten Have terug op de BAVA. ,,De vragen die zij stellen ken je vooraf natuurlijk niet. Daarbij hoort ook een kritische noot. Sommige vragen werden scherp gesteld. Dat maakte het spannend en inspannend. Wat mij betreft was het zeker ook een betekenisvol moment. De voorbereidingen op deze dag zijn natuurlijk al weken aan de gang. Toch was het spannend.’’

Ten Have met zijn collega-commissarissen (v.l.n.r.) Paul Römer, Marjan Olders en Edgar Davids. Johan Cruijff ontbreekt op de foto. Ten Have met zijn collega-commissarissen (v.l.n.r.) Paul Römer, Marjan Olders en Edgar Davids. Johan Cruijff ontbreekt op de foto.

Ten Have beschrijft het moment waarop de benoemingscommissie hem vroeg zich kandidaat te stellen als 'een eervolle vraag'. ,,Maar naast het eervolle moet je er ook als zeer betrokken professional naar kijken’’, vertelt Ten Have, die een leven leidt als organisatieadviseur, hoogleraar en toezichthouder. Hij geeft onder meer college aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is commissaris bij ABN AMRO. ,,Het moet je overtuiging zijn dat je als inhoudelijk betrokkene het verschil kunt maken.’’

Na de BAVA had de in De Meern geboren commissaris een ontmoeting met diverse persvertegenwoordigers. Ook het aanwezige Ajax-personeel maakte kennis met de bijna voltallige Raad van Commissarissen. Beide ontmoetingen gaven Ten Have de ruimte om zijn plannen te ontvouwen. De uitwerking van ‘het plan-Cruijff’ (het rapport en aanbevelingen van de technische klankbordgroep) is een voornaam aandachtspunt voor de komende periode. Ten Have noemt ook het onder de loep nemen van de verhouding tussen Ajax NV en de vereniging AFC Ajax als prioriteit. Het formeren van een directieteam zal ook op korte termijn gebeuren.

Ten Have: ,,Mijn eerste indruk van Ajax? Het is een echte club, die ook een bedrijf is. We zijn de afgelopen tijd zeer betrokken mensen tegengekomen. Mensen ook die door de omstandigheden soms even in de wachtstand stonden. We moeten veeleisend naar elkaar toe blijven. Alles volgens een topsportmentaliteit.’’

Tekst: Ajax.nl/ Ronald Jonges
Foto: Ajax.nl/ Louis van de Vuurst

Bekijk hier het interiew dat Ajax TV had met Steven ten Have

Naar de profielen van de nieuwe RvC-leden