Menu
Directie ontmoet burgemeester

Directie ontmoet burgemeester

Algemeen directeur Rik van den Boog en financieel directeur Jeroen Slop waren maandagochtend op bezoek bij de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan. Dit kennismakingsgesprek met de opvolger van Job Cohen werd gevoerd op initiatief van de clubleiding van Ajax. Bij het gesprek was ook een afvaardiging van de politie Amsterdam Amstelland aanwezig.

Ajax.nl vroeg Rik van den Boog naar zijn bevindingen en vroeg hem gelijk om een reactie op de diverse publicaties over onder andere het groepsverbod dat Van der Laan aan enkele supporters zou hebben opgelegd.

Hoe was het op het stadhuis?

,,Het was leuk om kennis te maken. Ajax heeft door de jaren heen over het algemeen een zeer goede verstandhouding met Job Cohen gehad. Ik vind het belangrijk dat we met de nieuwe burgemeester op dezelfde voet verder gaan. Of misschien nog wel beter, want ik was vooraf al op de hoogte gebracht van het feit dat Van der Laan een enorme Ajax-fan is.”

Wat hebben jullie besproken?

,,Er was geen formele agenda, daar was dit gesprek niet voor bedoeld. Het was een overleg dat in goede harmonie plaatsvond. Natuurlijk passeerden veel onderwerpen globaal de revue. Dan moet je denken aan de band tussen Ajax en Amsterdam, veiligheidszaken, samenwerkingsvormen et cetera.”

Van den Boog was 's middags present bij de eerste paal van het adidas miCoach Performance Centre. Van den Boog was 's middags present bij de eerste paal van het adidas miCoach Performance Centre.

In de media verschenen maandag berichten uit naam van Van der Laan over een groepsverbod dat aan tien Ajax-supporters zou zijn opgelegd. Is dat ook besproken?

,,Zijdelings ja. Ik vind het voor onze supporters vervelend dat er op deze wijze gecommuniceerd is. Van der Laan heeft ons verteld wat hij met het tiental van plan is, mede in het kader van de nieuwe voetbalwet. Het gaat me veel te ver om het Ajax-supporters te noemen, twee van de tien hebben bij ons een stadionverbod en dat betreft, moet ik eerlijk zeggen, mannen met een stadionverbod van minimaal vijf jaar en zoiets krijg je niet zomaar. Het gaat volgens mij bij het door Van der Laan gedefinieerde tiental om personen die zich bij evenementen in Amsterdam schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.”

Het zit je dwars dat de naam van Ajax zo nadrukkelijk genoemd wordt?

,,Dat niet zozeer. Het gaat mij om de algemene berichtgeving. We herkennen ons totaal niet in de uitlatingen die hij heeft gedaan over bedreigingen en de vermeende macht van de supporters. We hebben zelfs nog navraag gedaan bij de politie en weten zeker dat de afgelopen jaren noch directie- noch bestuursleden van Ajax bedreigd zijn. En dat supporters hier beslissingen door zouden drukken is totale onzin. We voeren juist op een constructieve wijze gesprekken met afvaardigingen van door ons erkende supportersverenigingen. De sfeer in het stadion is de afgelopen jaren enorm toegenomen en ik laat geen mogelijkheid onbenut om te melden dat we trots zijn op onze supporters. Als je ziet hoe weinig er de afgelopen jaren in en om de ArenA is gebeurd bij wedstrijden van Ajax, dan is dat te scharen onder de categorie incidenten. Elf van de zeventien thuiswedstrijden kunnen inmiddels worden bezocht zonder dat je een Club Card nodig hebt. Dat betekent dat er sprake is van een afname van het aantal risicowedstrijden.”

Kun je spreken van een valse start tussen Ajax en de nieuwe burgemeester?

,,Nee, dat gaat me te ver. Ik vind dat Ajax met de lokale overheid moet samenwerken en zo denkt de burgemeester er ook over. Ik vind zijn uitlatingen wel wat ongelukkig en het is jammer dat dit niet besproken is toen we vanochtend bij hem waren. Ajax doet nadrukkelijk afstand van zijn uitlatingen over verscherpt toezicht in bepaalde vakken, registratie met pasfoto’s en het uit elkaar krijgen van de harde kern. De volgende keer dat we elkaar spreken zorg ik dat de communicatie over deze punten op de juiste wijze verloopt zodat we in de toekomst her geen misverstanden meer hebben.”

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/ Louis van de Vuurst