Menu
Dividend

Dividend

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) werd vrijdag vastgesteld uit het positieve resultaat van EUR 22 miljoen een dividend uit te keren, te weten EUR 0,08 cent per gewoon aandeel (totaalbedrag EUR 396.000,-). Het dividendbedrag van EUR 0,08 per gewoon aandeel wordt vanaf 20 november 2015 in contanten betaalbaar gesteld onder aftrek van 15% dividendbelasting.

Overzicht dividend data:

17 november 2015:  Ex dividend notering
18 november 2015:  Recorddatum
20 november 2015:  Betaalbaarstelling dividend

Ajax Foundation
Op de mededeling dat Ajax dividend gaat uitkeren, opperde een aandeelhouder dat de aandeelhouders het bedrag bij wijze van sympathiek gebaar aan de Ajax Foundation kunnen schenken. Hij stelde voor dat de beoogde schenking aan de foundation specifiek aan Life Skills & Clinics voor asielzoekers wordt besteed. Aandeelhouders die dit willen kunnen het uitgekeerde dividend storten op de bankrekening van de Ajax Foundation: NL98ABNA0511511515.

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst