Menu

'Een wissel met grote gevolgen'

Naar aanleiding van de ongeregeldheden rond de wedstrijd Feyenoord - Ajax heeft het Auditteam Voetbalvandalisme woensdag een rapport uitgebracht met de naam ´Een wissel met grote gevolgen´. Belangrijkste conclusie was dat gebrekkige communicatie tussen spoorwegpolitie en regiopolitie heeft bijgedragen aan het verloop van de gebeurtenissen op 17 april 2005. Het Auditteam is verder van mening dat alle toezichthoudende partijen op de treinen hun taak te beperkt hebben ingevuld, waardoor er geen sprake kon zijn van een goede samenwerking.

Tijdens de presentatie benadrukte Margo Vliegenthart, voorzitter van het Auditteam, dat naast alle aandacht voor het bestuurlijke en het operationele proces niet mag worden vergeten dat misdragingen van supporters de aanleiding vormden voor het optreden van de politie. ,,De volle verantwoordelijkheid voor de ernstige rellen ligt bij de supporters, als iedereen in de trein was blijven zitten was er op dat moment niets gebeurd. De trein zou dan na drie minuten op weg zijn naar het station”, aldus Vliegenthart.

Ajax betreurt de ernstige ongeregeldheden rondom de wedstrijd Feyenoord - Ajax. De club voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid van Ajax-supporters rondom thuis- en uitwedstrijden en wil voorkomen dat een groot aantal goedwillende supporters een lange tijd in een zeer oncomfortabele situatie verkeert in en rondom de stilstaande treinen, zoals dat het geval was op 17 april.

Ajax beraadt zich over het rapport en heeft onder andere besloten dat de organisatie in de supporterstreinen beter moet. ,,In de trein moeten we duidelijke afspraken maken en veel beter samenwerken met onze ketenpartners. De Ajax-stewards, de begeleiders van de politie en de spoorwegpolitie hebben vanaf nu een nog duidelijkere verantwoordelijkheid over de orde in de trein. Tevens gaan ze veel nauwer met elkaar samenwerken in teams van drie, bestaand uit vertegenwoordigers van de drie ketenpartners. Daarnaast zal Ajax nog zorgvuldiger gaan fouilleren voordat onze supporters de trein instappen op weg naar een uitwedstrijd”, licht algemeen directeur Arie van Eijden toe.

Indien het mogelijk is Ajax-supporters aan te wijzen die zich hebben misdragen op 17 april, zal die personen een stadionverbod worden opgelegd. Die bereidheid is er bij Ajax, maar het is niet mogelijk om stadionverboden uit te delen als de identiteit van de relschoppers niet bekend is. Ajax is tevens van mening dat een door de overheid ingestelde meldingsplicht een voorwaarde is om stadionverboden succesvol te laten zijn.