Menu
‘Eerst goed overleggen, dan pas actie'

‘Eerst goed overleggen, dan pas actie'

De commissie Coronel heeft Ajax kritisch onder de loep genomen. ,,Het was best een moeilijke dag”, zei John Jaakke na afloop. ,,Maar we zijn blij dat het rapport er is.”

Voorzitter John Jaakke: 'Er is ook nog genoeg om trots op te zijn.' Voorzitter John Jaakke: 'Er is ook nog genoeg om trots op te zijn.'

In de persruimte van de Amsterdam ArenA was het zondagmiddag drukker dan ooit. Iedereen was benieuwd naar de toelichting op het rapport van de commissie Coronel, dat eerder op de middag openbaar werd gemaakt. Uri Coronel (voorzitter onderzoekscommissie), voorzitter John Jaakke en Cor van Eijden (voorzitter Ledenraad) namen uitgebreid de tijd om de vragen van de pers te beantwoorden.

De bevindingen van de commissie zijn niet mals. Zo moet het bestuursmodel veranderen: de algemeen directeur moet het boegbeeld zijn van de club, de Raad van Commissarissen moet meer op de achtergrond opereren, de relatie met de achterban (supporters, sponsors en andere 'stakeholders') moet beter en Ajax moet overwegen van de beurs te gaan. ,,Want de beursgang brengt geen financiële meerwaarde meer”, aldus Uri Coronel.

Op technisch gebied adviseert de commissie ook onder andere voor een duidelijk model te kiezen: een sterke trainer, die ook dient als technisch directeur (het model Van Gaal) of een sterke technisch directeur, die de baas is over de trainer en alle voetbaltechnische aanstellingen bepaalt. Nu vindt de commissie de rolverdeling tussen trainer en technisch directeur te onduidelijk.

Het was drukker dan ooit in de persuimte van Ajax. Het was drukker dan ooit in de persuimte van Ajax.

De aanwezige journalisten bestempelden het rapport in het algemeen als ‘zeer kritisch’. Zij wilden van John Jaakke weten welke stappen er nu genomen gaan worden. ,,We moeten ten eerste goed kijken wat er precies in het rapport staat”, antwoordde de voorzitter. ,,Dan moeten we gaan kijken wat dat betekent en ten slotte moeten we overleggen wat we met de conclusies en aanbevelingen gaan doen.” Natuurlijk wilde de pers weten of er ontslagen gaan vallen naar aanleiding van het rapport. In het rapport is bijvoorbeeld veel kritiek op algemeen directeur Maarten Fontein. ,,Maarten Fontein is nog in dienst bij Ajax”, aldus Jaakke. ,,Natuurlijk worden er gesprekken gevoerd met de personen die in het rapport worden genoemd. Maar als er iets te melden valt over personeelswijzigingen, zullen we dit op de gebruikelijke wijze doen.”

De commissie adviseert de leiding van Ajax snel tot actie te komen. ,,Als eerste moet er duidelijkheid komen over het te hanteren trainersmodel”, aldus Uri Coronel. ,,Dat is iets waarover op korte termijn beslist kan worden. Daarnaast kunnen er ook snel stappen gemaakt worden wat betreft de rol van de Raad van Commissarissen en de beursnotering van Ajax.”

John Jaakke benadrukte dat er bij Ajax ondanks alle kritiek ook nog veel is om trots op te zijn. ,,Ajax is een fantastische club, met een fantastische aanhang”, aldus de voorzitter. ,,Er zijn heel veel dingen goed geregeld bij Ajax, andere zaken kunnen en moeten beter."

Ajax TV had na afloop een exclusief interview met John Jaakke en Uri Coronel.
Bekijk het interview op de website van Ajax TV >>