Menu

Eerste operationele winst van Ajax sinds de beursgang

AFC Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2002/2003 een gering verlies na belastingen geleden van 0,8 miljoen euro. Het vergelijkbaar resultaat over het eerste halfjaar van het vorig boekjaar verbeterde met 2,6 miljoen euro, met name veroorzaakt door opbrengsten uit het meespelen in de UEFA Champions League. Het vergelijkbaar resultaat bestaat overigens uit de geconsolideerde cijfers van AFC Ajax NV onder aftrek van de cijfers voor de Belgische en Ghanese deelnemingen. Via onderstaande link kunt u deze downloaden.

HALFJAARCIJFERS AFC AJAX NV PER 31 DECEMBER 2002

Het operationele resultaat is fors verbeterd met € 7,8 miljoen ten opzichte van het voorgaande jaar. De netto-omzet is gestegen met 42,5% van € 27,1 miljoen naar € 38,6 miljoen. De totale bedrijfskosten zijn met € 3,7 miljoen gestegen van € 27,8 miljoen naar € 31,5 miljoen. Het resultaat vergoedingssommen bedraagt € 0,5 miljoen positief. Dit is € 2,9 miljoen minder dan over het eerste halfjaar van 2001/2002.


Lees meer en download de bijlagen:

De Halfjaarcijfers per 31 december 2002 > >