Menu

Ellerbroek en Feldmann afgetreden

Op de bestuursvergadering van AFC Ajax van afgelopen dinsdag 10 oktober 2000 traden bestuursleden Donald Feldmann en Jaap Ellerbroek af. Zij waren niet herkiesbaar.

Het aftreden was een gevolg van het advies van de commissie 2000 die de aanbeveling deed het bestuur van vijf naar drie personen terug te brengen.

Feldmann (jeugd- en amateurzaken) en Ellerbroek (commerciele zaken) maakten een termijn, drie jaar, deel uit van het bestuur. Het Ajax-bestuur bestaat nu uit Michael van Praag, Arie van Os en Klaas Nuninga.