Menu
'Er is niemand de wacht aangezegd'

'Er is niemand de wacht aangezegd'

Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken rondom de technische klankbordgroep en de clubleiding van Ajax is een hoop onrust ontstaan, met name bij de jeugdopleidingen. Vanwege de aflopende contracten van enkele jeugdtrainers, waaronder Wim Jonk en Dennis Bergkamp, is onduidelijkheid ontstaan over hun situatie. Algemeen directeur Rik van den Boog reageert, mede naar aanleiding van gesprekken die hij met zijn collega-directeuren de afgelopen dagen met de jeugdtrainers voerde.

Van den Boog: ,,Er is een situatie ontstaan die voor een aantal medewerkers als onveilig wordt ervaren en er wordt argwanend naar elkaar gekeken. Overal staan berichten dat contracten niet worden verlengd of dat mensen worden ontslagen. Wij hebben als directie de afgelopen week enkele gesprekken gevoerd met de jeugdtrainers met als doel rust te creëren. We hebben niemand de wacht aangezegd."

Hoe gaat het nu op de Toekomst?

,,Het opleiden van jeugdspelers gaat natuurlijk gewoon door, ongeacht wat er gebeurd is. Dat is voor sommige betrokkenen moeilijk, maar de staande organisatie moet daar voor zorgen. Wij hebben in onze gesprekken met de jeugdtrainers gevraagd om respect naar elkaar te tonen. En we moeten met zijn allen geduld betrachten."

Hoe zit dat met de jeugdtrainers van wie de contracten aflopen per 1 juli 2011?

,,Er loopt een aantal contracten af en wij vinden het niet verstandig om op dit moment, onder de huidige omstandigheden, contracten te verlengen. Dat is iets anders dan dat we mensen ontslaan of op non-actief zetten, want dat is helemaal niet aan de orde en dat hebben we ook niet als zodanig besproken met de betrokkenen.”

Dus ook Wim Jonk en Dennis Bergkamp werken nog gewoon bij Ajax?

,,Ja."

Hoe nu verder?

,,We kunnen met deze jeugdtrainers desnoods tot 1 juli wachten, al is dat niet ideaal. Maar er is nu geen haast bij. In de tussentijd werken we gewoon door."

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst