Menu

Fors verlies, maar toekomstverwachting positief

Ajax presenteerde woensdagochtend de jaarcijfers over het boekjaar 2001-2002. Die cijfers vielen fors negatief uit: Ajax leed een verlies van 25,8 miljoen euro. Maar algemeen directeur Arie van Eijden sprak geruststellende woorden: ,,De continuïteit van Ajax is niet in het geding, de licentie is niet in gevaar en er hoeven geen medewerkers ontslagen te worden. Het gaat kortom goed met Ajax, ook al zou je uit de cijfers misschien iets anders kunnen concluderen.''

Van Eijden zei tijdens de persconferentie dat het bekend was dat Ajax tegen dit verlies aan zou kunnen lopen en daardoor nam Ajax extra voorzieningen voor het herstel van de exploitatieresultaten en de continuïteit van deze club. Dit jaar is er zelfs een positieve cashflow.

,,Bij mijn terugkeer bij Ajax was het niet mijn enige opdracht het clubgevoel terug te brengen maar ook de exploitatie op orde te brengen. Toen is vrij snel aangegeven dat de belangrijkste opdracht was het operationele resultaat, dus voor afschrijvingen en transfers, minimaal break-even te krijgen, zonder de inkomsten uit de lucratieve Champions League, maar wel met twee rondes UEFA-Cup.”

,,Vorig jaar hebben we aangegeven dat het operationele resultaat een sterke verbetering te zien zou geven over het boekjaar 2001-2002. Dat zou tot stand komen uit, naast een grote efficiency binnen de hogere organisatie, hogere inkomsten uit tv-rechten, een andere aanpak van internet, merchandising anders organiseren en door sponsoring. Uit de voorliggende cijfers blijkt dat het operationele resultaat een belangrijke verbetering heeft gegeven, van ongeveer 18 procent.”

,,Het boekhoudkundig resultaat is echter veel negatiever dan over het boekjaar 2000-2001. Dat wordt veroorzaakt door het uitblijven van opbrengsten uit de verkoop van spelers, ook het versneld afschrijven van het ontbonden contract van Vierklau maar met name door een voorziening die wij hebben genomen op onze buitenlandse deelnemingen. Wij kondigden al eerder aan dat we medio 2002 de deelnemingen zouden evalueren. Deze evaluatie heeft ertoe geleid dat we besloten dat we in principe onze financiële participatie in België en Ghana terugtrekken. Dit wordt mede veroorzaakt door de gewijzigde regelgeving binnen de FIFA, waardoor het onmogelijk is om spelers buiten de EU onder de 18 jaar aan te trekken. En de ervaring leert dat een aangetrokken speler één tot twee jaar nodig heeft om te acclimatiseren. Als je dus een speler van 18 uit een niet EU-land haalt, dan pluk je daar eventueel pas op hun 20ste jaar de vruchten van.”

,,Bovendien leeft de discussie op de locaties waar we onze deelnemingen hebben of men prestatief moet bezig zijn of dat het gaat om een opleidingsinstituut voor Ajax. Uit het eerste vloeien voor Ajax in de praktijk financiële consequenties voort. Vandaar dat we op dit moment gesprekken hebben lopen over de financiële participatie in met name België en Ghana. Uit deze gesprekken met deze potentiële kopers blijkt wat de huidige financiële waarde zou moeten zijn. Deze te verwachten waarde heeft geleid tot de extra afschrijving, die onder andere tot gevolg hebben het sterk negatieve boekhoudkundig resultaat.”

,,Je mag niet concluderen dat de deelnemingen geen waarde hebben gehad. Een aantal waarden is nog niet te bepalen. Denk aan de waarde van Jelle van Damme, Steven Pienaar en de zes jeugdige Belgische spelers die momenteel bij ons in de Ajax-opleiding in Amsterdam zitten. Je weet niet wat zij op termijn gaan opbrengen. Voor ons betekent het dat als de financiële participatie afgebouwd zou kunnen worden, dat de technische participatie wordt geïntensiveerd. Want de voordelen daarvan zijn zo langzamerhand zichtbaar aan het worden. Wat ons betreft is het resultaat van het jaar 2000-2001 dus niet zo dramatisch als de kille cijfers laten zien. Het is een onderdeel van het totale herstel van Ajax.”

De verwachtingen voor het komende boekjaar en het daaropvolgende zijn positief, aldus Van Eijden: ,,Voor 2002-2003 verwachten wij minimaal break-even te draaien in het operationeel resultaat. Dat komt door het positief doorzetten van de wijzigingen die wij hebben aangebracht op het gebied van internet en mailorder alsmede met andere efficiencyslagen. Als wij erin slagen om onze financiële participatie van de deelnemingen af te stoten dan betekent dat ook dat de negatieve resultaten van die deelnemingen niet meer door zullen werken in ons eigen operationeel resultaat en last but not least: dit jaar hebben we wel de inkomsten uit de Champions League. Daaruit kunnen we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangeven dat dit jaar het beoogde operationele resultaat gehaald zal worden.”

,,In 2003-2004 houden we geen rekening met inkomsten uit de Champions League, dat wil niet zeggen dat we geen sportieve ambities hebben, maar Nederland heeft maar één rechtstreekse plaats volgend jaar. Vandaar dat we met de zekerheidsprincipes werken en zeggen: We houden rekening met twee rondes Uefa-Cup. Ik kan u meegeven dat het er ook voor dat jaar rooskleurig uit ziet. En wie kan zeggen, in het voetbal en het bedrijfsleven, dat de verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen staat als tweederde tot eenderde. Een en ander geeft ons het vertrouwen dat we in 2002-2003 staan waar we twee jaar geleden van hebben gezegd: ’daar moeten we belanden’.