Menu

Geen verplichte combi naar Willem II

De burgemeester van Tilburg, de voorzitters van beide voetbalclubs, de supportersverenigingen van Ajax, politie en justitie hebben ter voorbereiding op de wedstrijd Willem II-Ajax op zondag 5 november 2000 a.s. een overeenkomst opgesteld met het doel er een sportieve voetbaldag van te maken.

Eén van de afspraken richt zich op het vervoer van Ajaxsupporters naar Tilburg.De supporters van Ajax die in het bezit zijn van een Uitkaart hoeven in tegenstelling tot voorgaande jaren geen gebruik te maken van een verplichte buscombi. Belangrijkste reden voor de wijziging is dat de Ajaxsupporters zich goed hebben gedragen op de landelijke actiedag tegen de buscombi op 20 februari 2000 .

Daarnaast kent de voetbalclub Ajax een goed systeem in het organiseren van hun uitwedstrijden. Voor de burgemeester van Tilburg - die als uitgangspunt heeft dat voetbalwedstrijden veilig en sportief dienen te verlopen - voldoende aanleiding om het verzoek tot heroverweging van de verplichte buscombi van de Ajaxvoorzitter te honoreren.

In gezamenlijkheid is nu een alternatieve, meer publieksvriendelijke vervoersregeling vastgesteld. Supporters van Ajax die in het bezit zijn van een uitkaart, kunnen een keuze maken tussen het vrijwillig door Ajax georganiseerd busvervoer of het gebruik maken van het parkeeromwisselbiljet.

Als supporters kiezen voor een vooraf gekochte parkeeromwisselbiljet, dan reizen zij per auto naar Tilburg. Parkeren kan alleen op een door Tilburg daartoe aangewezen parkeerterrein. Op het parkeerterrein worden de parkeeromwisselbiljetten omgezet in een toegangsbewijs voor vak D van het Willem II stadion.

De tolerantiegrenzen voor het optreden van de politie op 5 november wijkt overigens niet af van andere wedstrijden. Deze zal klantvriendelijk, strikt en correct gebeuren. Bij ongeregeldheden wordt een actief aanhoudingsbeleid gehanteerd. Daarnaast is er een actief beleid ten aanzien van het uitreiken van stadionverboden aan eventuele overtreders.

Na de wedstrijd zullen betrokken partijen het verloop op 5 november evalueren. Afhankelijk van het resultaat wordt de beslissing genomen of deze wijze van vervoer ook voor toekomstige wedstrijden van Ajax geldt.