Menu
Goed gesprek in Barcelona

Goed gesprek in Barcelona

Een delegatie van Ajax heeft vrijdag in Barcelona vergaderd. Bij deze bespreking, ten kantore van erelid en lid van de Raad van Commissarissen (RvC) Johan Cruijff, waren naast Cruijff zijn collega RvC-leden Steven ten Have, Edgar Davids en Paul Römer aanwezig. Ook waren enkele leden uit de commissies bij de vergadering, die er voor gezorgd hebben dat deze RvC geformeerd werd, waardoor Cruijff opnieuw een positie kreeg bij Ajax.

Voorzitter Ten Have vat het gesprek samen als 'verhelderend en intensief'. Ten Have: ,,Er is niet veel concreets te melden. We zijn zeer gastvrij ontvangen. Het was een lang gesprek, het duurde bijna vijf uur. Het was goed dat de Ledenraadsleden die bij het voortraject betrokken zijn geweest, aanwezig waren. Zij hebben de afspraken – die voordat wij aantraden zijn gemaakt en voor ons een belangrijke basis vormen – nog eens op een rijtje gezet. Dat is nu in perspectief geplaatst.’’

,,Er is stevig gediscussieerd over de vervolgstappen die we moeten maken. Het hele gesprek verliep op een positieve manier. Deze RvC is nog geen drie weken in functie. Ik ben blij dat we met deze groep mensen, allemaal betrokkenen, nu dit gesprek hebben gevoerd. De komende weken zullen wij als RvC vanuit onze toezichthoudende en adviesgevende rol vervolgstappen nemen.’’


Tekst: Ajax.nl