Menu

Goede grasmat en meer liften blijven bovenaan wensenlijst publieksforum

De slechte grasmat en het lastig bereiken van de zitplaats blijven voor veel Ajax-supporters nog steeds de belangrijkste bronnen van ergernis in de Amsterdam ArenA. De dorre zoden en de hoge trappen in de het stadion waren dinsdagavond 14 november de meest besproken onderwerpen op de vergadering van het Publieksforum. Voor het eerst was Arie van Eijden aanspreekpunt voor de supporters. De algemeen directeur van Ajax kreeg complimenten van de groep aanwezigen. ´Zijn verhaal was zakenkundig, helder, vol humor en helemaal Ajax´, aldus de heer Van Oosten uit vak 101.

Om beter in te spelen op de wensen en grieven van het publiek nam Ajax begin 1998 het initiatief om een publieksforum in te stellen. Sindsdien zit minimaal twee keer per jaar een delegatie van 21 Ajax-supporters met Ajax om de tafel om zaken rondom thuiswedstrijden van Ajax te bespreken. De leden van het forum werden geselecteerd per prijscategorie en vertegenwoordigen een aantal vakken in het stadion.

´We moeten de supporters serieus nemen,' aldus Van Eijden die een goed gevoel over hield aan zijn hernieuwde ontmoeting met de Ajax-achterban. 'Deze meningen komen uit het hart. Ik heb geen nieuwe dingen gehoord, de opmerkingen waren een bevestiging van mijn gevoel. Ik vind het ook uitstekend dat er vanuit elk vak een afgevaardigde is. Zo hoor je uit elke geleding wat er speelt.´

De aanwezige supporters reageerden teleurgesteld op het ontbreken van voorzitter Michael van Praag en trainer Co Adriaanse. Van Eijden: ,,Michael van Praag is verhinderd vanwege zakelijke verplichtingen en Co Adriaanse laat zich verontschuldigen vanwege zwaarwegende technische zaken. Als de volgende vergadering zodanig is gepland dat de trainer ruimte heeft, zal hij er bij zijn.´

Gematigder met nieuws omgaan

Uiteraard waren er wel enkele opmerkingen gericht aan het adres van de trainer. Zo vroeg een supporter zich af waarom Adriaanse aan het begin van het seizoen zo expliciet vertelde dat hij drie seizoenen nodig had om Ajax weer aan de top te brengen. ´Dan kan je als supporter toch beter afwachten en pas over drie jaar weer een seizoenkaart kopen?´, stelde hij. Van Eijden onderschreef de klacht. ´We zullen strakker moeten communiceren. We moeten gematigder met nieuws om gaan. Wij bepalen hoe nieuws naar buiten komt en wanneer.´

Bij een andere supporter was de opstelling van Ajax betreft op handen zijnde transfers in het verkeerde keelgat geschoten. ´Ik voelde me in de maling genomen toen Jeroen Slop maandagavond bij Godenzonen ontkende dat Jesper Gronkjaer verkocht zou worden en een dag later was hij verkocht´, opperde mevrouw Mulder (vak 127). Van Eijden trok in deze zaak het boetekleed aan. ´Ik was degene die dat zei bij Godenzonen. Ik voelde me ook erg vervelend op dat moment, maar het was echt nog niet rond. Als beursgenoteerd bedrijf mag je bovendien niet alles naar buiten brengen. We hebben hier al een keer een waarschuwing gekregen van de Beurs. Dat was toen de zaak Jan Wouters te vroeg naar buiten kwam.´

Een supporter merkte op dat het lijkt of Ajax bij het vertrek van spelers altijd de boosdoener is. Ook hij kreeg van Van Eijden een duidelijk antwoord: ´We moeten proberen niet rellerig uit elkaar te gaan. De roep komt bij elke speler eens om weg te gaan naar een voetbalmaf land als Spanje of Italie. Maar eens willen ze naar huis. Dan is het spijtig als ze op een minder leuke manier zijn weggegaan. In mijn vorig baan bij de KNVB (als algemeen directeur, red.) sprak ik al die jongens nog. Toen ik hier werd aangenomen kreeg ik een aardig briefje van Ronald de Boer met de hartelijke felicitaties en de vraag of hij weer lid van Ajax mocht worden…´ Wat daarop het antwoord was, vertelde Van Eijden echter niet.

´Geef Ajax weer eigen gezicht´

In de zes weken dat de algemeen directeur werkzaam is bij Ajax heeft Van Eijden bepaalde conclusie getrokken die hij wel wilde delen met de supporters. ´Ajax is snel groot geworden en is daarbij wellicht vergeten achterom te kijken. We moeten vooral zelf talent opleiden. Want wij kunnen nooit opbieden wat geld betreft tegen andere landen. Daarom moeten we ons nog nadrukkelijker richten op de opleiding. De laatste jaren hebben we wellicht te snel aankopen gedaan en te snel jonge jongens een contract aangeboden. Nu zitten we in de fase ´weer opstaan´. Dat doen veel clubs. Wij hebben veel spelers gekocht, die achteraf gezien niet in de Ajax-cultuur pasten. Met de opleiding probeer je een eigen gezicht en een eigen creativiteit te geven´.

Naast de eigen opleiding heeft Ajax in Afrika en Belgie nog meerderheidsbelangen in clubs. ´De deelnemingen moeten een kans krijgen´, reageerde Van Eijden op opmerkingen uit de zaal. ´In Afrika en Ghana moeten we misschien meer aan scouting doen rond die landen.'

Van Eijden benadrukte dat Ajax spelers ook niet kan dwingen naar Amsterdam te komen. 'Sinds een aantal weken speelt er een jongen van Cape Town bij Manchester United. Die had natuurlijk bij Ajax moeten spelen.´

Van Eijden vertelde zijn toehoorders dat er in het seizoen 2002/2003 een ander Europees Licentiesysteem komt. ´Daarin moeten clubs als ze deel willen nemen aan een Europese competitie aan de licentie-eisen moeten voldoen. Ook zal worden getracht een maximum spelerssalaris vast te stellen. Er zal een regelgeving aan de transfersommen moeten komen, anders worden de rijken alleen maar rijker en de kleintjes vallen af.´

Uiteraard stond ook de Euro League op de agenda. ´Ajax is altijd duidelijk geweest omtrent de Euro League. Het zit nog in de onderzoeksfase. PSV en Feyenoord zitten er ook in en stel je voor dat het voedingsbodem heeft en Ajax doet niet mee. Dan wordt je dat niet in dank afgenomen. Er zouden natuurlijk ook andere Europese competities kunnen ontstaan. Dat de Champions League weer alleen voor kampioenen wordt. Of dat er een Europese competitie komt waarin je bent verzekerd van zeven uit- en thuiswedstrijden.´

Terug naar 16 clubs?

Ook de Nederlandse competitie blijft volgens Van Eijden niet zoals die is. ´Ik denk dat het ooit naar zestien clubs teruggaat. Het aantal van 18 clubs is gespannen, 16 is meer geschikt. Ik hoop het echter niet mee te maken dat we met twaalf clubs gaan spelen in Nederland. Dat je vier keer tegen Vitesse moet of tegen PSV.´

Behalve technisch beleid, Euro League en de eigen opleiding kwamen er dinsdagavond ook meer supporters-gerichte zaken aan de orde. Zo had adidas aan het begin van het seizoen een actie waarbij een deel van de opbrengst van Ajax-gerelateerde producten ten goede zou komen aan supporters. De donatie bedraagt 50.000 gulden en kan besteed worden aan zaken in het stadion. Adidas kwam met twee voorstellen. Het eerste was om een deel van de stoeltjes te vervangen door rood/witte stoeltjes waarna de naam Ajax weer op de tribune zou verschijnen. Het andere voorstel was om de lege plekken in de trappenhuizen meer Ajax te laten ademen.

Supporter Olaf, aanwezig namens het sfeerteam, had daar opmerkingen over. ´Een stoeltje kost 200 gulden. Dat lijkt geen optie, omdat je dan maar een heel klein deel van de stoeltjes kan doen. We moeten kijken of we op den duur niet alle stoeltjes kunnen doen. Het tweede plan lijkt beter. Zelf zijn we bezig met de betonnen rand in het stadion. Het eerste deel hangt er al. Het tweede deel wordt nog veel mooier en wordt bij de jubileumwedstrijd op 20 december tegen Panathinaikos feestelijk onthuld.´

Een werkgroep bestaande uit adidas, Ajax en drie leden van het publieksforum gaat de verschillende opties verder bestuderen.

Invalidentribune

Nu het stadion ter sprake was gekomen, kwamen enkele grieven naar boven. Voor veel supporters is het bereiken van de zitplaats op de eerste, maar vooral op de tweede, ring fysiek een probleem. Dat probleem wordt door de ArenA zeer serieus genomen, zegt stadion-directeur Henk Markerink. ´De klim naar de plaats is een probleem. We komen nu op een punt dat we de waardering die er is voor het stadion willen houden. Dan moeten we een miljoeneninvestering doen. De maatschappij vergrijst, dus ook de supporters worden ouder. Het is al in onze Raad van Commissarissen besproken, dat we iets moeten doen. Het stadion moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn plannen en gesprekken gaande. Er wordt gesproken over roltrappen en liften, maar dan moeten er ook loopbruggen komen.'

Volgens Markerink is de proef tijdens het Amsterdam Tournament met een invalidentribune achter het doel goed bevallen. 'We zijn nu bezig om achter het doel aan de noordzijde een plateau op veldniveau voor invaliden te maken. Mensen die daar gebruik van maken kunnen rechtstreeks vanaf het ArenA-deck de tribune bereiken en hoeven niet met de lift. Daardoor komt er meer capaciteit vrij in de lift voor mensen die slecht ter been zijn. Maar de tweede ring heeft 28.000 plaatsen. Wat je ook verzint, ze kunnen onmogelijk allemaal met de lift of de roltrap.´

Supportershome

Niet alleen worden er voor binnen het stadion plannen gemaakt, ook buiten het stadion komt er een doorbraak. Ed Lefeber, adjunct directeur operations van Ajax, onthulde dat waarschijnlijk in maart volgend jaar het lang verwachte supportershome wordt geopend. 'Het supportershome zal gelegen zijn aan de rand van het trainingsveld. Het wordt een gelegenheid waar op trainingsdagen koffie wordt geschonken en om clubavonden voor supporters te organiseren.´

Ajax zet druk achter oplossing grasmat

Het meest heikele punt blijkt elke keer toch weer de grasmat. Van Eijden: ´Ajax zet er erg veel druk achter. De klachten uit de spelersgroep nemen toe.'

Het onderwerp houdt ook Henk Markerink dagelijks bezig. 'Nu zit Bob Haarms in het grasteam en zijn ervaringen worden meegenomen. De techniek van graszoden op graszoden die Bob op het trainingsveld probeerde, sloeg aan. Nu proberen we dat binnen ook, maar dat heeft duidelijk minder effect door de gebrekkige licht- en luchttoevoer. We zijn ook bezig met het dak. Kijken of het mogelijk is dat het gat groter wordt, we denken ook aan kunstlicht en aan ventilatiestroken.. We zijn bezig om de rand bovenin open te maken. Als het dak aan de west- en zuidkant open kan, komt er meer zon en ook dat zou een positief effect op het gras kunnen hebben.´

Desalniettemin is de gemiddelde duur van een grasmat in de ArenA vier wedstrijden. Markerink: ´Misschien moeten we kijken of het gemiddelde zelfs maar drie wedstrijden is. Nu gaat de mat er weer uit en speelt Ajax tegen RKC weer op een nieuwe grasmat.´

Markerink: 'Een van de garanties die wij kregen toen we met de bouwmaatschappij in zee gingen, was dat het veld geen probleem zou zijn. Daarom hebben we nu ook arbitragezaak lopen tegen Arcadis en Bouwcombinatie Ballast Nedam om uit te zoeken hoe het komt.´

Rondvraag

Tijdens de rondvraag aan het einde van de vergadering werden nog enkele kleine zaken behandeld. Zoals de vraag waarom de ledenvergadering wordt georganiseerd op de Toekomst, terwijl deze met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar is. De heer Peters (vak 108 t/m 111) opperde dat een pendelbusje tussen de metro en De Toekomst een oplossing zou zijn.

De heer van Oosten vroeg of de korting die 65+-ers nu krijgen op een seizoenkaart ook doorgevoerd kan worden in de losse kaartverkoop voor wedstrijden in de Amstel of UEFA Cup. Ed Lefeber vond het een goed plan, maar legde uit dat de techniek dit nu niet toelaat. Hij gaat proberen dit na komend seizoen door te voeren.

Op dit moment wordt het gebied rond de dug out verbouwd. De heer Schuurman (vak 112 t/m 116) van de aanwezigen vroeg zich of geblesseerde spelers die niet veiliger per brancard naar de kleedkamers kan worden vervoerd. 'Zoals het nu moet, via de steile trap, is het wachten op de eerste die van de brancard afrolt. Een hydraulisch liftje is veiliger.' Markerink neemt het voorstel mee.

Afsluitend hield Olaf een pleidooi voor meer sfeer in het stadion. Dit is volgens hem niet alleen een zaak van Ajax, maar ook van de supporters. Hij vroeg het publieksforum het sfeerteam te promoten. Het sfeerteam liet emotiebussen in het stadion ophangen waar supporters suggesties kunnen doen. In twee jaar tijd kreeg het sfeerteam hooguit tien reacties. 'Er zijn veel dingen mogelijk in het stadion. Ajax heeft een behoorlijk budget beschikbaar gesteld. Sfeer maak je met z'n allen.'   >> Naar het Publieksforum >> Naar de service-pagina