Menu

Grote clubs uit kleine landen spreken zorg uit voor verzwakking

Vertegenwoordigers van vooraanstaande clubs uit Nederland, Schotland, België en Portugal hebben vandaag, dinsdag 22 februari, gesproken over diverse problemen voor de grotere clubs in de kleinere voetballanden van de Europese Unie.

Voor deze bijeenkomst, die in Amsterdam plaatsvond, waren de volgende clubs uitgenodigd: Rangers FC en Celtic uit Schotland, de Portugese clubs Porto en Benfica, Anderlecht uit België en Feyenoord, PSV en Ajax uit Nederland.

De positie van clubs uit Italië, Spanje, Engeland, Duitsland en Frankrijk in de diverse internationale bekercompetities wordt sterker en sterker met verstrekkende gevolgen voor clubs uit de 'kleinere' voetballanden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een duidelijk afnemende vertegenwoordiging van de topclubs uit landen als Schotland, Portugal, België en Nederland bij de Europese clubcompetities.

De deelnemende clubs hebben het initiatief genomen om in een meer gedetailleerde studie vast te stellen welke mogelijkheden en eventuele alternatieven er zijn om ervoor te zorgen dat de huidige positie niet verder zal verzwakken. De uitkomsten van deze studie worden medio 2000 verwacht.

De clubs hebben hun medewerking aan de UEFA en de diverse voetbalbonden toegezegd bij het zoeken naar alternatieven, voor zover die passen bij de gedachtegang rondom de diverse Europese competities.