Menu

HALFJAARCIJFERS AFC AJAX NV PER 31 DECEMBER 2005

Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2005/2006 een netto winst van 0,9 miljoen Euro geboekt. Het operationele resultaat bedraagt 7,3 miljoen Euro positief. De afschrijvingen op vergoedingssommen bedragen 6,0 miljoen Euro en het resultaat vergoedingssommen is 0,5 miljoen Euro. Hiermee komt het saldo vergoedingssommen op -5,5 miljoen Euro.

De netto omzet is met 9,8 % gestegen naar € 42,2 miljoen. De totale bedrijfskosten zijn € 34,9 miljoen. De belastinglast op het positieve resultaat bedraagt € 1,2 miljoen. Het groepsvermogen bedraagt € 75,9 miljoen en komt op 62,2% van het balanstotaal.

Bekijk de bijlage en het volledige persbericht in onderstaande PDF-documenten.