Menu
Halfjaarcijfers Ajax per 31 december 2010

Halfjaarcijfers Ajax per 31 december 2010

Ajax heeft maandag de halfjaarcijfers per 31 december 2010 bekend gemaakt. Ajax heeft een operationele winst geboekt van € 9,8 miljoen en een netto winst van € 2,2 miljoen.

Kerncijfers:

* Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2010/2011 een netto winst van € 2,2 miljoen geboekt.

* Het operationele resultaat bedraagt € 9,8 miljoen positief.

* Het saldo vergoedingssommen bedraagt € 7,3 miljoen negatief. Dit saldo bestaat uit de afschrijvingen vergoedingssommen van € 8,6 miljoen en uit het resultaat vergoedingssommen van € 1,3 miljoen. De netto transferopbrengsten van € 19,8 miljoen van Luis Suarez en Urby Emanuelson worden in het tweede deel van het boekjaar verantwoord.

*De netto omzet is gestegen met € 24,7 miljoen naar € 58,5 miljoen, een stijging van 73%, voornamelijk door deelname aan de UEFA Champions League.

* De totale bedrijfslasten bedragen € 48,7 miljoen.

* Ajax Cape Town heeft een netto resultaat van € 0,7 miljoen geboekt.

* Het totaal eigen vermogen bedraagt € 41,8 miljoen, 42,9% van het balanstotaal.

* De selectie van het eerste elftal bestaat nu uit 25 spelers. Daarnaast zijn 6 spelers verhuurd en hebben 29 spelers een jeugdcontract.

De analyses en het volgende financieel overzicht hebben betrekking op de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 en worden vergeleken met de periode 1 juli 2009 tot en met 31 december 2009.