Menu

Hein Blocks kandidaat voor Ajax-bestuur

De ledenraad van Ajax heeft unaniem Hein G. M. Blocks naar voren geschoven als kandidaat voor het bestuur van Ajax. Daarin valt binnenkort een opening wanneer Arie van Os zijn functie neerlegt.

De benoeming van Blocks als bestuurslid kan op 23 oktober zijn beslag krijgen, wanneer de Ledenraad van Ajax in vergadering bijeenkomt. In een later stadium zal de Raad van Commissarissen van Ajax Blocks formeel moeten kandideren voor toetreding tot de RVC. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders kan tenslotte op 30 november met die voordracht instemmen.

Hein Blocks (56) is sinds eind 1991 lid van Ajax en maakt sinds 1994 deel uit van de Ledenraad van Ajax. In het dagelijks leven is Blocks directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken.