Menu

Herbenoeming Michael van Praag

De Raad van Commissarissen van Ajax heeft Michael van Praag herbenoemd tot zijn voorzitter. De Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders, die vanochtend plaatsvond, stelde geen andere kandidaten voor en had geen bezwaar tegen Van Praags herbenoeming.

Volgens de huidige planning zal Michael van Praag in de loop van het kalenderjaar 2003 in zijn functie worden opgevolgd door John Jaakke.