Menu

Het Ajax-logo

Bestuur en directie van Ajax hebben gisteravond met de Ledenraad van Ajax vergaderd over de wens van supporters het oude club logo weer in ere te herstellen. Als bestuur en directie het logo van Ajax willen wijzigen is daar volgens de statuten de toestemming van de ledenraad voor nodig.

In de afgelopen maanden hebben supporters kenbaar gemaakt in het huidige logo historie, karakter en uitstraling die bij Ajax horen te missen. Het oude logo heeft die kenmerken volgens hen wel en daarom hebben zij, op overigens professionele en positieve wijze, campagne gevoerd voor het oude logo. Deze en andere argumenten en achtergronden zijn allereerst door bestuur en directie besproken en ook hebben zij hierover professioneel advies gevraagd.

Duidelijk is dat het huidige logo, ook na 15 jaar, bij een belangrijke groep supporters niet kan rekenen op het noodzakelijke warme gevoel. Vooral dit feit heeft het bestuur en directie doen besluiten om een nadere studie te maken naar een aanpassing van het huidige logo.

Bestuur en directie van Ajax zijn uitdrukkelijk van mening dat het oude logo in de oorspronkelijke vorm niet geschikt is en zo niet kan terug keren. Het oude logo past niet meer bij het huidige en toekomstige Ajax. Een aantal kenmerken van dit oude logo is sterk en heeft een grote uitstraling, maar andere zaken zoals compositie, typografie en indeling zijn in deze tijd niet geschikt. Ajax heeft niet alleen een glorieus verleden maar bovenal een grote toekomst. Ons logo dient ook dát uit te stralen.

Na een indringende discussie heeft de Ledenraad ingestemd het logo aan te passen. De Ledenraad heeft daarbij expliciet aangegeven dat daarvoor overleg nodig is met supporters. Bestuur en directie zullen dit op korte termijn doen en met voorstellen komen die dan aan de ledenraad zullen worden voorgelegd.