Menu
'Het gaat om skills en strategie'

'Het gaat om skills en strategie'

Eind juni starten de Ajax Camps. Een week lang trainen voetballers van 6 tot en met 16 jaar volgens de Ajax-trainingsmethodiek. Deze zomer bestaat het programma uit techniektraining en voetbaltesten. Er wordt op verschillende ondergronden getraind.

,,Het trainen van skills staat centraal bij de jongste Ajax-jeugd. Zo rond de 80 procent van het trainingsprogramma is daarop geënt", vertelt Michel Hordijk, coördinator onderbouw van de Ajax-jeugdopleiding. ,,Op die leeftijd zijn kinderen namelijk nog niet zo ver dat ze het tactische deel kunnen doorgronden. Vaak kunnen ze het wel in opdracht uitvoeren, maar dat is nou eigenlijk net niet de bedoeling en daarom besteden we er ook niet al te veel aandacht aan."

Volgens Hordijk valt onder de term techniek niet alleen dribbelen, kappen en draaien. ,,Techniek is alles wat je met een bal doet. Ook passen en aannemen, wegdraaien, koppen en 1-tegen-1 domineren.’’ Het trainen van technische vaardigheden gaat gepaard met samenwerken. ,,Het gaat dan bijvoorbeeld om het 3e man principe, dan heb je elkaar nodig. In partijvormen diepte voor breedte kiezen of verbieden een bal terug te spelen. Zo zijn spelers genoodzaakt om goed vrij te lopen en elkaar te helpen.’’

Het trainen van skills staat centraal bij de jongste Ajax-jeugd. Het trainen van skills staat centraal bij de jongste Ajax-jeugd.

Cultuur van de straat
Er zijn veel invloeden waardoor kinderen niet meer op straat voetballen. Er wordt veel meer op de club getraind dan vroeger, maar de technologische ontwikkeling houdt kinderen ook van de straat. ,,We spelen nu op verschillende ondergronden. Er wordt nu ook op straat getraind. Daar laten wij de spelers vaak hun eigen ding doen. Over het algemeen zien we hier dat kinderen gewend zijn dat hen verteld wordt wat de bedoeling is. Een beetje sturing is op zich ook helemaal niet erg en soms zelfs nodig. Het gaat er echter wel om dat spelers hun eigen persoonlijkheid ontwikkelen. In de ‘straatvoetbal- situaties’ nemen de spelers meer initiatief, hebben ze veel plezier en zie je leiderschap ontstaan.’’

Trainen op een slecht veld heeft ook voordelen. Voetballers leren met andere omstandigheden omgaan. Een ander voorbeeld waar andere omstandigheden een rol spelen, is het trainen door middel van soccer squash: ,,Het is niet alleen leuk, maar er zitten ook heel veel belangrijke dingen in. Met twee benen spelen, een bal uit de lucht aannemen, snel reageren en een volley uitvoeren.’’ Toch wordt het spelletje niet altijd gewonnen door de technisch meest begaafde voetballers. ,,Het gaat ook om strategie. Het is een combinatie van je techniek en strategie: waar kies je positie, hoe verwerk je de bal, waar plaats je de bal en met welke snelheid doe je dat?’’

Skillbox
De jeugdspelers worden getest op een verzameling skills, wat de skillbox wordt genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het passen en trappen. ,,In de testen kun je jouw mindere been bijvoorbeeld niet verbloemen. De meeste spelers die goed scoren op de testen, scoren op dat onderdeel ook vaak goed in de wedstrijd. Maar niet altijd. Als daar verschil in zit, gaan we kijken waar dat door kan komen. Het zou kunnen komen door druk, spanning of inzicht. Soms speelt cultuur ook een rol. De spelers worden door de testen bewust over wat ze moeten verbeteren om verder te ontwikkelen.’’

In het trainingsprogramma van de Ajax Camps zijn techniektraining, straat- en zaalvoetbal en voetbaltesten opgenomen. Aan het eind van de week krijgen de deelnemers een rapport met hun prestaties en scores mee naar huis.

Wil jij een week lang trainen als een Ajax-speler? Via onderstaande link vind je meer informatie.

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Gerard van Hees

Ajax Camps & Clinics