Menu
Highlights Sydney FC - JLeague

Highlights Sydney FC - JLeague

Sydney FC en JLeague gaan samen uitmaken wie er als 5e op de ABN AMRO Future Cup eindigt. Beide ploegen eindigden als nummer 3 in de groep.