Menu
Hoger beroep kort geding en BAVA

Hoger beroep kort geding en BAVA

Zoals bekend is hoger beroep aangespannen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter dat op 12 december 2011 in Haarlem werd uitgesproken.

In het vonnis werd geoordeeld dat de besluitvorming door de RvC rechtsgeldig is geweest, dat de interim benoemingen van Danny Blind en Martin Sturkenboom in stand kunnen blijven en werden de voorgenomen benoemingen van Louis van Gaal en Martin Sturkenboom tot statutair bestuurders van de vennootschap opgeschort. De voorzieningenrechter oordeelde dat de aandeelhoudersvergadering eerst in de gelegenheid moet worden gesteld om het vertrouwen in de RvC uit te spreken dan wel op te schorten. Tegen dit laatste oordeel is het hoger beroep gericht.

De mondelinge behandeling van het hoger beroep door het Gerechtshof te Amsterdam vindt plaats op 18 januari 2012 om 15:00 uur. Het Gerechtshof zal uitspraak doen uiterlijk op 9 februari 2012.

Ter voldoening aan het bepaalde in de uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 december 2011 zal Ajax op 23 december 2011 oproepen voor een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) die zal worden gehouden op vrijdag 10 februari 2012 om 14:00 uur. De oproeping met toelichting en overige gegevens met betrekking tot deze vergadering zullen op 23 december 2011 op de website worden geplaatst.

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst