Menu

Huisregels

Om uw verblijf in de Ajax Experience zo aangenaam mogelijk te maken hanteren we huisregels. Bij het niet navolgen van deze regels kan, zonder teruggave van toegangsgelden, u de toegang tot ons pand geweigerd worden. Bij strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie. Als u de Ajax Experience betreedt gaat u akkoord met deze huisregels.

Wij wensen u een prettige 'Experience'!

Het entreegebied en de fanshop zijn vrij toegankelijk. Binnen de Experience (na de ingangscontrole en schuifdeur) dient u in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs en dient u dit op verzoek te kunnen tonen. Volg voor uw veiligheid en de veiligheid van anderen te allen tijde de aanwijzingen van het personeel op. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte drink- en etenswaren te nuttigen.

Roken is nergens in het pand toegestaan. De Ajax Experience werkt met tijdslots. Ruim op tijd aanwezig zijn is dus van groot belang. Indien u te laat aanwezig bent voor een geboekt tijdslot dan is uw plek vervallen. In dat geval doen wij er alles aan om u een vervangend tijdslot aan te bieden. Dit alles op basis van beschikbaarheid. Wij geven geen geld retour. Het nuttigen van alcohol, drugs of andere verdovende middelen is ten strengste verboden. Personen die onder invloed hiervan verkeren wordt de toegang tot het pand geweigerd. Het is niet toegestaan om in of rondom de Ajax Experience goederen en/of drugs te verhandelen. Het is een ieder ten strengste verboden wapens van welke aard dan ook bij zich te dragen en/of te gebruiken. Het maken van foto�s voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Persfotografie dient van tevoren te worden aangevraagd.

Het management van de Ajax Experience is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw eigendommen. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn geleidehonden. Zij zijn, mits aangelijnd, wel welkom. Uw en onze eigendommen worden bewaakt d.m.v. van camera's. Personeel heeft geen toegang tot de gemaakte opnamen. Onze artikelen zijn zichtbaar en onzichtbaar beveiligd tegen winkeldiefstal. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Bij beschadiging van onze eigendommen wordt altijd aangifte gedaan bij de politie en bent u aansprakelijk voor de reparatie en /of vervangingskosten. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. Bij overtreding wordt u de toegang tot het pand ontzegd. Gevonden voorwerpen graag inleveren bij de balie. Deze goederen worden maximaal twee weken bewaard. Na deze periode wordt een nieuwe bestemming voor gevonden voorwerpen gezocht. Ons personeel is getraind op veiligheid en eerste hulp. Bij de balie is een verbandtrommel en AED aanwezig. Ons personeel is echter niet gemachtigd om medicatie uit te geven. Volg bij een ontruimingsalarm nauwkeurig de aanwijzingen van het personeel op. Blijf kalm, haal geen jassen bij de garderobe maar verlaat direct het pand.

Het is niet toegestaan grote (rug)tassen mee te nemen in de Experience. U kunt onderworpen worden aan een (tassen)controle. Wij verzoeken u hieraan mee te werken. Kassageld wordt gecontroleerd op echtheid en steeds afgeroomd. Ons personeel heeft geen toegang tot de inhoud van de kluis. Wij kunnen helaas geen biljetten accepteren van € 200,- of hoger. Indien u vragen heeft of speciale wensen aarzel dan niet om iemand van het personeel aan te spreken. Zij staan voor u klaar en helpen u graag verder.