Menu

Inkrimping Ajax-bestuur

Voorafgaand aan de persconferentie maakte Michael van Praag bij de training een praatje met de supporters. Foto: Gerard van Hees Het bestuur van Ajax wordt ingekrompen van vijf tot drie personen. Dat is een van de besluiten die genomen zijn naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek dat door een onafhankelijke commissie bij Ajax is uitgevoerd. Deze mededeling deed voorzitter Michael van Praag woensdagmiddag op de persconferentie ter gelegenheid van de eerste training van het nieuwe seizoen.

'We zijn niet doof en blind voor de zaken die niet liepen. Als bestuur hebben we in december vorig jaar besloten dat Arie van Os zou onderzoeken wat er verbeterd kon worden. Dat onderzoek is nooit afgerond omdat in februari het plan was om een commissie met blank vizier Ajax door te lichten. Ook Johan Cruijff heeft constructief meegewerkt. Naar aanleiding van het onderzoeksresultaat zijn we tot een besluitvorming gekomen.'

Het eerste is dat het bestuur dat uit vijf personen bestaat, wordt teruggebracht naar drie. Ook is het voorstel dat Michael van Praag deed voor een maximale bestuurstermijn aangenomen. Dat betekent dat een bestuurslid maximaal twee keer mag worden herkozen en zo maximaal negen jaar zitting kan hebben.

In de praktijk betekent dat dat Jaap Ellerbroek en Donald Feldman vanaf het nieuwe seizoen aftredend en niet herkiesbaar zijn. Arie van Os treedt op 1 september 2001 af en Michael van Praag stopt in september 2002. Nieuwe directeur voetbal Belangrijke andere beslissing is de instelling van de functie directeur voetbal. Deze persoon richt zich puur op het voetbal. Hij stuurt de opleiding, de scouting, het betaald voetbal en de internationale filialen.

Op zich is het opvallend dat deze functie wordt gecreeërd. Want Co Adriaanse liet bij zijn aanstelling duidelijk weten dat hij niemand tussen hem en de algemeen directeur dulden. 'Maar voor de continuïteit is het belangrijk dat er iemand leiding geeft aan het hele apparaat', aldus de trainer. 'De persoon moet veel verstand van coachen hebben, het zelf gedaan hebben, op de hoogte zijn van de spelersmarkt en van de scouting. Het moet een man zijn met veel kennis en veel ervaring.' Het journaille kwam meteen met de vraag wanneer Leo Beenhakker zou worden aangesteld.

Ander puntje was dat de voorzitter meer het boegbeeld van de vereniging moet worden dan tot dusverre bij de Ajax NV het geval was. Van Praag zei verder dat de activiteiten op de Toekomst en in de ArenA samengebracht moeten worden. 'Er zijn twee opties. Of we gaan met de hele handel naar De Toekomst of alles komt naar de ArenA. We moeten tussen nu en een half jaar ons ei leggen.'