Menu

John Jaakke nieuwe voorzitter Ajax

Het bestuur van AFC Ajax maakt bekend dat de Ledenraad van de vereniging in haar vergadering van hedenmorgen John Jaakke unaniem heeft verkozen als de volgende voorzitter van de vereniging AFC Ajax. Jaakke zal niet eerder dan in het najaar van 2003 beschikbaar zijn die functie op zich te nemen als gevolg van zakelijke omstandigheden. John Jaakke is tevens de beoogd voorzitter van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV.

Volgens het rooster treedt Michael van Praag eind 2002 af als voorzitter. Van Praag is dan niet meer herkiesbaar. De Ledenraad kan op deze regel in bijzondere situaties een uitzondering maken en heeft Michael van Praag unaniem verzocht in het belang van de vereniging een jaar langer aan te blijven als voorzitter.

De Ledenraad en de overige bestuursleden zijn zeer verheugd dat Michael van Praag dit verzoek heeft ingewilligd.

John Jaakke (47) is advocaat bij Van Doorne in Amsterdam. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Bussum.

Jaakke is geboren en getogen in Hilversum en studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij 15 jaar woonde. Na zijn studie was hij enige tijd assistent van de directie bij een dochtermaatschappij van SHV in Utrecht. In 1984 werd hij advocaat en in 1990 trad hij toe tot de maatschap. Hij is gespecialiseerd op het gebied van nationale en internationale fusies en overnames.

Naast zijn praktijk is John Jaakke zowel binnen als buiten zijn kantoor bestuurlijk actief geweest. Zo was hij tot en met 2000 voorzitter van de maatschap Trenité Van Doorne destijds met ca. 280 advocaten een van de grotere continentale advocatenkantoren. Daarnaast is hij vele jaren als penningmeester en fundraiser betrokken geweest bij de restauratie van de Westerkerk in Amsterdam

Op dit moment is John Jaakke onder meer commissaris bij de Bank Insinger de Beaufort en vice-voorzitter van de NPS (Nederlandse Programma Stichting).

John Jaakke is sinds zijn kinderjaren voetballiefhebber en Ajax-fan en bezoekt sinds zijn middelbare schooltijd regelmatig de wedstrijden.