Menu
Kandidaten RvC Ajax

Kandidaten RvC Ajax

De voordrachtscommissie van de ledenraad van de vereniging AFC Ajax zal het resultaat van haar werkzaamheden aan de ledenraadsvergadering presenteren op 6 juni 2011.

In deze vergadering van de ledenraad zal een voorstel worden gedaan om vijf kandidaten aan te bevelen tot plaatsing op de voordrachtslijst voor de benoeming tot commissaris van AFC Ajax NV. De aan te bevelen kandidaat commissarissen zijn Steven ten Have (beoogd voorzitter), Marjan Olfers, Paul Römer, Edgar Davids en Johan Cruijff.

Kort na de ledenraadsvergadering van 6 juni 2011 zal de zittende Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV een besluit nemen over de voordracht, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien de zittende Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV besluit de aanbevolen kandidaten voor te dragen, zal zo spoedig mogelijk daarna worden opgeroepen tot een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van AFC Ajax NV. De aandeelhoudersvergadering is bevoegd tot benoeming van commissarissen te besluiten op voordracht van de Raad van Commissarissen. Voor de aandeelhoudersvergadering geldt een wettelijke en statutaire oproepingstermijn van 42 dagen.


Kandidaten voor Raad van Commissarissen:

mr. dr. Marjan Olfers (Haarlem, 8 april 1969)
Marjan Olfers begon haar loopbaan als assistent accountant bij Deloitte Dijker van Dien en besloot te stoppen om te gaan studeren aan de Vrije Universiteit. Als bijbaan startte zij haar eigen accountantskantoor. Zij behaalde in 1991 haar propedeuse economie. In 1998 stopte zij met haar werkzaamheden als accountant. Zij rondde een studie rechten af in 1999. In de laatste jaren van haar studie werkte zij als student assistent van professor Van Staveren (sport en recht en sociaal recht/arbeidsrecht). Na haar studie volgde zij een aantal verdiepingscursussen op het terrein van het economisch ordeningsrecht. In 2009 promoveerde zij op het onderwerp Sport en Mededingingsrecht.

Marjan Olfers werkt momenteel als advocaat bij een toonaangevend advocatenkantoor, waar zij zich zowel toelegt op de sportsector als op sterk door de overheid gereguleerde sectoren zoals de media-, zorg- en kansspelsector. Zij houdt zich naast juridische advisering bezig met bedrijfsmatige advisering bijvoorbeeld op het terrein van good governance. Daarnaast is zij een dag per week verbonden aan de Vrije Universiteit en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het vak sport en recht aan de juridische faculteit en het vak juridische aspecten van de sport voor de bewegingswetenschappen faculteit. Zij doet onderzoek, publiceert en spreekt over tal van sport gerelateerde onderwerpen zoals het transfersysteem, de verkoop van televisierechten, staatssteun aan voetbalclubs en de verkoop van tickets. Momenteel houdt zij zich bezig met onderzoek naar het voorkomen van agressie op en rond velden, kansspelen en risicobeheersing bij de organisatie/exploitatie van sportevenementen.
Voorheen was zij onder meer hoofd van de kennisgroep mededinging en projectleider aan besteden bij het Ministerie van Economische Zaken, universitair docent sociaal recht en adviseerde veel verschillende private organisaties, zoals Arkin en Grontmij.

Zij combineert haar theoretische kennis met haar ervaring in de praktijk. Zij heeft een groot aantal nevenfuncties in de sport. Zo was zij lid van de taskforce voorkoming agressie op voetbalvelden en is zij onder meer lid van de beroepscommissie (tuchtcommissie) van het Instituut Sportrechtspraak en bestuurslid van de Vereniging voor sport en recht. In 2007 maakte zij deel uit van de onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de gang van zaken rond wielrenner Rasmussen in opdracht van de Rabobank.


Paul Römer (Amsterdam, 13 december 1962)

Paul Römer is vanaf 1 augustus as algemeen directeur van de NTR. Van 1995 tot en met 2002 is hij in diverse functies werkzaam geweest bij John de Mol producties / Endemol. Bij Endemol International bv is hij als Chief Creative Officer lid van de Raad van Bestuur van Endemol Holding geweest, verantwoordelijk voor de wereldwijde creatieve strategie binnen de Endemol Groep. Daarvoor was hij Algemeen directeur bij Endemol Nederland bv en in die functie de eindverantwoordelijk voor het algemene beleid en uitvoering van de dagelijkse gang van zaken van het bedrijf.

Binnen het directieteam van Endemol Nederland bv waren zijn aandachtsvelden naast het overall management, de Creatie, Verkoop en Productie van projecten. Hierdoor is hij steeds sterk betrokken geweest bij de kern van de bedrijfsvoering.

Programmatische hoogtepunten tijdens zijn directeurschap waren onder meer het afscheid- en herdenkingsprogramma van André Hazes in de Amsterdam Arena en het winnen van twee Emmy Awards, één voor de Peter R de Vries uitzending over Joran van der Sloot en één voor het programma de Grote Donor Show. Bedrijfsmatig was de oprichting en lancering van de sportzender Eredivisie Live, in slechts vier maanden tijd, één van de bijzondere hoogtepunten.

Van 1988 tot en met 1995 was Paul werkzaam voor de TROS. Eerste drie jaar als producer, daarna als Hoofd Amusement.


Prof. dr. mr. Steven ten Have MSc (De Meern, 30 augustus 1967)

Steven ten Have is organisatieadviseur, hoogleraar en toezichthouder. Hij is afgestudeerd als jurist (mr) en psycholoog (drs.) (Rijksuniversiteit Utrecht) en heeft een doctoraal bedrijfskunde (MSc., Master of Science) behaald aan de Universiteit Nijenrode (Breukelen). Ten Have is in 2002 gepromoveerd op een onderzoek naar verandermanagement bij grote complexe ondernemingen zoals Nokia.

Sinds 2004 is hij als hoogleraar Strategie & Verandering verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is voorzitter van de postdoctorale opleiding Verandermanagement. Verder is hij (kern)docent bij de opleidingen Management Consultant en Compliance & Integriteit Management aan deze universiteit. Sinds 2011 is hij chairman van de ‘Foundation Center for Evidence Based Management’, een omvangrijk internationaal initiatief waarbinnen gerenommeerde internationale wetenschappers, universiteiten en bedrijven hun krachten bundelen.

Als adviseur adviseert hij grote en middelgrote ondernemingen en instellingen over verandermanagement, strategie, structuurwijzigingen, management control, governance en leiderschap. Hij doet dit sinds 2004 als oprichter en partner van Ten Have Change Management. Daarvoor was Ten Have ruim tien jaar werkzaam bij Berenschot. Daar was hij naast adviseur ook adviesgroephoofd, directeur Bedrijfsleven, lid en vice-voorzitter/statutair bestuurder van de groepsdirectie en lid en voorzitter van de Ondernemingsraad (OR). Ten Have heeft over de eerdergenoemde onderwerpen een groot aantal boeken en artikelen geschreven.

Als toezichthouder is hij onder andere voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van CITO (BV) en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht (Stichting) (sinds 2007), lid van de RvC van ABN AMRO (sinds 2009) en lid van het bestuur van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) (Sinds 2002).


Edgar Davids (Paramaribo, 13 maart 1973)

Edgar Davids speelde als voetballer voor Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Juventus, Internazionale, Tottenham Hotspur en Crystal Palace FC. Ook speelde hij 74 interlandwedstrijden voor het Nederlands elftal, waarin hij zes keer scoorde. In november 2010 beëindigd hij zijn voetbalcarrière.

In 2008 richtte Davids de Straatvoetbalbond Nederland op om de integratie in wijken te bevorderen. Dit is uitgegroeid tot een evenement waaraan 230 wijken in Nederland meedoen. Daarnaast is hij oprichter en creatief directeur van het sportkledingmerk Monta, is hij ambassadeur van een aantal projecten van het Ministerie van Onderwijs en is hij bestuurslid van de Suriname Conservation Foundation Netherlands. Davids rondt momenteel zijn MBA-studie af.


Johan Cruijff (Amsterdam, 25 april 1947)

Johan Cruijff speelde als voetballer bij Ajax, FC Barcelona, L.A. Aztecs, W. Diplomats, Levante en Feyenoord. Als speler werd Cruijff verkozen tot beste Europees voetballer van de twintigste eeuw en hij wordt gezien als één van de beste voetballers aller tijden. Cruijff speelde tussen 7 september 1966 en 26 oktober 1977 in totaal 48 interlands, waarin hij 33 keer scoorde. In 1984 zette hij bij Feyenoord definitief een punt achter zijn spelerscarrière en hij ging sindsdien verder als voetbaltrainer.

Als trainer / coach heeft Cruijff gewerkt bij Ajax en FC Barcelona. Momenteel is hij werkzaam als bondscoach van het Catalaans voetbalelftal. Hij is ook actief als voetbalanalist, columnist en adviseur bij FC Barcelona.

In 1997 richtte hij de Cruyff Foundation op. Met de oprichting van de Cruyff Foundation was Cruijff in Nederland een van de eerste (ex)sporters die zijn naam aan een eigen stichting verbond, en hier ook daadwerkelijk invulling aan wilde geven. Bijzondere aandacht heeft hij, en dus ook de Foundation, voor gehandicapte en minder kansrijke jongeren, omdat juist voor hen sport en spel van groot belang is. Cruijff is erelid van Ajax.


Tekst: Ajax.nl