Menu

Klacht tegen UEFA wegens verbod Euro League

BRUSSEL/EINDHOVEN (ANP) - VVD'er Toine Manders heeft samen met een groep Europese liberalen bij commissaris Monti van de Europese Unie een klacht ingediend tegen de UEFA. Hij wil dat wordt onderzocht of het handelen vanuit een monopoliepositie van de Europese voetbalbond (UEFA) in strijd is met de Europese mededingingswetgeving.

De aanleiding is dat de UEFA een aantal clubs uit de zogenoemde kleine landen niet toe staat een eigen competitie op te zetten, in de vorm van een Euro League. Met name PSV's voorzitter Harry van Raaij, één van de geestelijke vaders van het idee, wond zich hierover mateloos op. ,,Het is machtspolitiek die niet meer van deze tijd is.''

Enkele weken geleden vroeg Van Raaij zich tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn club hardop af of de handelswijze van de EU niet in strijd is met de Europese wetgeving. Hij sprak toen de wens uit dat Europese parlementariers dit aan de orde zouden stellen. Dat dit nu is gebeurd, deed hem bijzonder deugd. Van Raaij zei dat hij geen contact had gezocht met de betreffende politici om ze tot hun actie te bewegen.

Van Raaij ziet in een eventuele Euro League een mogelijkheid de (media-)inkomsten te vergroten. Op die manier hoopt hij meer financiele armslag te krijgen, bijvoorbeeld om topspelers in eigen huis te houden. De voorzitter wees er op dat de medestanders van Manders ook voornamelijk uit de wat minder grote voetbalnaties afkomstig zijn. ,,Ik geloof dat het gaat om een Belg, een Deen en een paar Schotten.''

In het verleden gaf Van Raaij al eens te kennen dat het mogelijk moet zijn een voetbalclub te runnen als een ,,echt'' bedrijf. Manders sluit zich daarbij aan. ,,Er mag geen onderscheid worden gemaakt in de handelswijze van Volkswagen of Opel en die van de UEFA.'' Genoemde fabrikanten verboden autodealers bepaalde acties te ondernemen, met als dreigement hun het dealerschap af te nemen. Dat mocht ook niet.

Professionele sport, vervolgt de VVD'er, moet worden gezien als een economische activiteit. ,,Dat heeft de Europese Commissie onlangs verklaard.'' Van Raaij vindt dat ook. ,,Helaas weten bepaalde types in Geneve (bij de UEFA) niet dat de wereld er tegenwoordig anders uitziet dan 50 jaar geleden. Dat is triest. Ik ben blij dat er nu mensen zijn die dat gaan onderzoeken. Voor mij is het ook een principiele zaak geworden. Ik wil weleens weten of ik wel of niet gelijk heb.''

Wel loopt Van Raaij het risico dat de UEFA hem als kwade genius achter de actie van Manders en de zijnen ziet. Internationale sportbonden willen op dergelijke zaken nog weleens rancuneus reageren. ,,Interesseert me helemaal niets'', zegt Van Raaij. ,,De UEFA heeft een visie en draagt die nadrukkelijk uit. Dan moet men er ook maar tegen kunnen dat iemand die aanvecht. Het zal best een langlopende procedure worden. Dat kan me niet schelen. Het gaat mij om fundamentele rechten. Gelukkig sta ik niet langer alleen.'' (ANP)