Menu

Kort verslag supportersbijeenkomst

De aktie ‘Ajax is van ons’, opgezet door Olaf, heeft veel losgemaakt bij de supporters. De opkomst van 11 december jl. was daarvan het bewijs. De opkomst was ronduit goed te noemen. Supporters vanuit alle vakken in het stadion waren aanwezig. Met ruim 50 mannen en vrouwen werden de binnengekomen punten stuk voor stuk besproken. Iedereen kon zijn of haar mening geven en men luisterde ook goed naar elkaar. De onvrede die er heerste, was duidelijk te merken. Gelukkig werden er over en weer oplossingen aangedragen voor de diepgewortelde problemen.

Alle aanwezigen waren het over meerdere zaken ronduit eens, te weten: Seizoenkaarthouders moeten stemrecht krijgen betreffende beleidszaken. Het stadion moet meer Ajax-uitstraling krijgen. De spelers moeten meer verbondenheid met de supporters tonen. De spelers moeten meer steun krijgen van de supporters. Prijzen in de Arena moeten omlaag. Men dient de beursgang terug te draaien. De prijzen van Ajax-merchandising moeten omlaag. Gemeente, Politie en KNVB moeten voor hun deel van het supportersbeleid verantwoordelijk worden gesteld. Verder werd het idee geopperd om een collecte voor Carlo Picornie te organiseren d.m.v. een pagina in een landelijk dagblad. Tijdens de eerste thuiswedstrijd na de winterstop zal deze collecte worden gehouden.

Aan het einde van de vergadering liet dhr. Vos, bestuurslid Supporterszaken van de SVA weten dat de Supportersvereniging Ajax de actie volledig ondersteunt en hiermee aantoont volledig autonoom te zijn in het nemen van beslissingen die het belang van supporters zijn.

Deze vergadering was een eerste kennismaking met elkaar. Binnenkort zal er een nieuwe vergadering worden gepland. Uiteraard zal iedereen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.