Menu
Ledenraad Ajax benoemt nieuw bestuur

Ledenraad Ajax benoemt nieuw bestuur

De Ledenraad van AFC Ajax heeft een nieuw bestuur benoemd. Uri Coronel (voorzitter), Joop Krant (financiële zaken) en Cor van Eijden (verenigingszaken) zijn middels schriftelijke stemming gekozen tijdens de vergadering van de Ledenraad.

Voorzitter John Jaakke, bestuurslid technische zaken Hennie Henrichs en bestuurslid financiële zaken Joop Saan leggen met onmiddellijke ingang hun functies in het bestuur van de vereniging neer. Zij blijven voorlopig nog wel lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV.

AFC Ajax NV is voornemens om op korte termijn een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders te beleggen voor de benoeming van Coronel (61), Krant (60) en Van Eijden (58) tot commissarissen van de vennootschap.

Wie zijn de nieuwe bestuursleden?

Uri Coronel is erelid van de vereniging Ajax. Hij zat van 1989 tot eind 1997 in het bestuur en was daarin verantwoordelijk voor de commerciële zaken. Tot eind 2007 zat hij in de Ledenraad. Coronel had een groot aandeel in de plannen voor de bouw van en de verhuizing naar de Amsterdam ArenA. Hij werkte daarnaast ondermeer als voorzitter van de Raad van Bestuur van Alexander & Alexander Holding BV en als vice-voorzitter van Aon Groep Nederland. De sinds anderhalf jaar gepensioneerde Coronel is thans ondermeer voorzitter van VNO-NCW Amsterdam en Noord-Holland en lid van het bestuur van het Fonds Gehandicaptensport. Ook is hij als voorzitter van de stuurgroep Masterplan Natura Artis Magistra actief, onder andere om de uitbreiding en de renovatie van de dierentuin Artis te helpen realiseren. Coronel was voorzitter van de onderzoekscommissie die in februari van dit jaar het rapport ‘Ajax, de weg naar winst’ presenteerde.

Cor van Eijden is in het dagelijks leven algemeen directeur van Globe Reisburo BV, onderdeel van OAD Reizen. Sinds 1961 is Van Eijden lid van Ajax en sinds januari 2008 is hij voorzitter van de Ledenraad. Hij voetbalde er als jeugdspeler en later in diverse amateur-elftallen bij de senioren. Hij was tevens 27 jaar elftalleider van de B-junioren van Ajax. Daarnaast is hij al enkele jaren coördinator bij de jeugdafdeling. In 2000 werd hij benoemd tot lid van verdienste.

Joop Krant bezoekt Ajax vanaf zijn 7e jaar. Zijn kinderkaart werd donateurkaart, die later is omgezet naar een lidmaatschap. Krant was tevens lid van de onderzoekscommissie die in februari van dit jaar het rapport ‘Ajax, de weg naar winst’ presenteerde. Hij is bijna 30 jaar werkzaam geweest bij Kempen & Co. Tegenwoordig is Krant Managing Director van Catalyst Advisors BV,waar hij vanaf zijn kantoor uitkijkt op de ArenA. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van het bestuur van het Joods Historisch Museum en lid van de raad van commissarissen van Wereldhave NV.