Menu
Ledenraad benoemt Hennie Henrichs

Ledenraad benoemt Hennie Henrichs

De ledenraad van de Vereniging AFC Ajax heeft de heer Hennie Henrichs (51) benoemd tot lid van het bestuur, belast met technische zaken.

Henrichs is sinds 1964 lid van Ajax. Hij heeft de hele jeugdopleiding doorlopen en tot 1997 als amateur bij Ajax gevoetbald. Henrichs heeft binnen de club veel activiteiten ontplooid. Henrichs was van 1989 tot maart 2000 lid van het bestuur van Ajax, verantwoordelijk voor onder andere technische zaken. Ook was Henrichs vele jaren lid van de ledenraad. In 1996 is hij benoemd tot erelid van de vereniging en daarnaast was Henrichs ook lid van diverse voetbaltechnische commissies.

Hennie Henrichs is een geboren en getogen Amsterdammer, die na zijn middelbare schoolopleiding chemische techniek studeerde. Hij is thans als commercieel directeur werkzaam voor het pharmaceutisch bedrijf Pharmachemie en daar verantwoordelijk voor het beleid, verkoop en marketing in Nederland en het distributienetwerk in Europa en Noord-Amerika.

Hennie Henrichs vervangt met ingang van heden Klaas Nuninga in het bestuur. Klaas Nuninga heeft onlangs te kennen gegeven zijn functie te zullen neerleggen. Ajax is Klaas Nuninga erkentelijk voor het werk dat hij in het bestuur heeft verricht en spreekt de hoop uit dat hij in de toekomst bij Ajax betrokken zal blijven.

De Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV heeft het voornemen de heer Henrichs voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de vennootschap.