Menu
Ledenraad stemt in met kandidaten RvC

Ledenraad stemt in met kandidaten RvC

De geplande ledenraadsvergadering van de vereniging AFC Ajax heeft maandagavond in de Amsterdam ArenA plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de ledenraad het voorstel van de voordrachtscommissie van de ledenraad, om vijf kandidaten aan te bevelen tot plaatsing op de voordrachtslijst voor de benoeming tot commissaris van AFC Ajax NV, overgenomen.

De aanbevolen kandidaat commissarissen zijn Steven ten Have (beoogd voorzitter), Paul Römer, Marjan Olfers, Edgar Davids en Johan Cruijff. De laatste drie personen genieten het statutair voorgeschreven bijzondere vertrouwen van de vereniging AFC Ajax.

De zittende Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV zal op korte termijn een besluit nemen over de voordracht, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

Indien de zittende Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV besluit de aanbevolen kandidaten voor te dragen, zal zo spoedig mogelijk daarna worden opgeroepen tot een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AFC Ajax NV. De aandeelhoudersvergadering is bevoegd tot benoeming van commissarissen te besluiten op voordracht van de Raad van Commissarissen. Voor de aandeelhoudersvergadering geldt een wettelijke en statutaire oproepingstermijn van 42 dagen.

Houd dinsdag Ajax TV in de gaten voor interviews met Steven ten Have en Rob Been jr.

Tekst: Ajax.nl
Foto's: Gerard van Hees/Ajax.nl

Maandagavond kwam de ledenraad bijeen. Maandagavond kwam de ledenraad bijeen.