Menu

Legitimatieplicht bij alle wedstrijden van Ajax

Ajax heeft samen met politie en justitie de maatregelen bekend gemaakt die de wedstrijden in het komende seizoen in goede banen moeten leiden. De belangrijkste maatregel is een legitimatieplicht bij alle thuis -en uitwedstrijden. Ajax hoopt op deze manier mensen met een stadionverbod buiten de Arena en andere stadions te houden.

Na diverse gesprekken met de directie van Ajax is de lokale driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) akkoord gegaan met maatregelen die minder ingrijpend zijn voor de gewone supporter en die hopelijk wel bij zullen dragen tot de veiligheid in het stadion. De belangrijkste worden hieronder opgesomd.

Ajax is inmiddels begonnen met de implementatie van de maatregelen. Aanstaande zondag geldt voor de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht een legitimatieplicht (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

1. Handhaving stadionverboden
Iedereen die een betaald voetbalwedstrijd bezoekt is verplicht een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) bij zich te hebben. Deze regel wordt nu daadwerkelijk toegepast, voornamelijk om te voorkomen dat supporters die een stadionverbod hebben toch de wedstrijd bezoeken.
Indien de bezoeker geen geldig legitimatiebewijs kan tonen zal hem de toegang tot het stadion worden ontzegd.
Er zal integraal, selectief of steekproefsgewijs worden gecontroleerd op stadionverboden.
Gezien het aantal opgelegde stadionverboden zullen de supporters op de Zuid-tribune eerste ring ten gevolge van de incidenten in het afgelopen seizoen integraal gecontroleerd worden. Seizoenkaarthouders op dit tribunedeel zijn hierover en over een aantal andere zaken persoonlijk door Ajax aangeschreven.

2. Sectorscheidingen
Bij iedere thuiswedstrijd zijn de sectorscheidingen op de omlopen gesloten. Bovendien worden de sectorscheidingswanden op de tweede ring in de loop van het seizoen verhoogd. De supporters dienen er dus rekening mee te houden dat men zich alleen in die sector van het stadion kan ophouden waar de toegangskaart recht toe geeft.

3.Losse kaartverkoop
Naar gelang het risicogehalte van een wedstrijd wordt bepaald hoe de losse kaartverkoop plaatsvindt.
Richtlijn:
1. een hoog risico wedstrijd
Alleen Supporters Club Card- en Ajax Club Card houders kunnen één toegangskaart kopen. Op de dag van de wedstrijd vindt er geen stadionverkoop plaats.
2. een midden risico wedstrijd
Alle Club Card houders behalve die van de bezoekende club kunnen één of meerdere toegangskaart(en) kopen. Indien de wedstrijd in de voorverkoop niet is uitverkocht is er op de wedstrijddag stadionverkoop met Club Card verplichting.
3. een laag risico wedstrijd
Vrije verkoop. Dit betekent een voorverkoop zonder Club Card verplichting. Indien de wedstrijd in de voorverkoop niet is uitverkocht is er op de wedstrijddag stadionverkoop zonder Club Card verplichting.

4. Uitwedstrijden
Het aankoopbeleid bij uitwedstrijden wordt m.i.v. seizoen 2002-2003 veranderd, waardoor alleen uitkaarthouders kaarten kunnen kopen voor uitwedstrijden. Als seizoenkaarthouders geen uitkaart hebben, maar daarvoor wel in aanmerking willen komen, kunnen ze deze aanvragen bij de Ajax Supportersbalie in de Amsterdam ArenA.

5. Toegangsverlening bij uitwedstrijden
Er zal elektronische en persoonlijke visuele toegangscontrole plaatsvinden.

Bij uitwedstrijden met vrij aanreizen zal deze controle bij het stadion plaatsvinden; bij combivervoer voorafgaand aan vertrek.
Degene die de wedstrijd bezoekt, uiteraard slechts indien in bezit van geldige toegangskaart c.q. omwisselbiljet, wordt geregistreerd. Deze registratie telt mee bij de jaarlijkse bepaling wie in aanmerking komt voor de voorrangsuitkaart. Dit is een wijziging. Tot op heden vond deze registratie plaats bij aankoop van kaartje c.q. omwisselbiljet.
De legitimatieplicht is ook bij uitwedstrijden van kracht. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij thuiswedstrijden.
Bij combivervoer geldt op de heenreis een alcoholverbod.
Gedurende het seizoen zal er per combiwedstrijd worden besloten of decentraal vertrek toegestaan is.

6. Alcohol
Er geldt een alcoholverbod in het gehele stadion bij thuiswedstrijden met een hoog risico (PSV, FC Utrecht en Feyenoord). Voor het nieuwe seizoen geldt bij thuiswedstrijden met een midden en laag risico geen alcoholverbod. Wel kan besloten worden worden een alcoholverbod in te stellen, wanneer hier aanleiding toe is.