Menu
Mededeling voor aandeelhouders

Mededeling voor aandeelhouders

Ajax heeft onderzocht of het mogelijk is de administratieve lasten van zogehete kleine aandeelhouders te verlichten.

ajax logo carrousel

Zoals geldt voor ieder beursfonds, worden aan aandeelhouders die aandelen bij een bank in depot laten beheren administratiekosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de 'kleine' aandeelhouders die uitsluitend aandelen AFC Ajax N.V. in bezit hebben. Zij betalen deze administratiekosten in de vorm van bewaarloon aan hun bank. Het gaat bij Ajax om tienduizenden aangehouden depots.

Ajax heeft ABN AMRO verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid om de administratieve lasten voor deze specifieke groep aandeelhouders te verlichten bijvoorbeeld door de verschillende depots niet door uiteenlopende banken, maar door Ajax zelf te laten beheren (verzameldepot). Hierdoor zou het wellicht mogelijk zijn tot een besparing van de lasten per aandeelhouder te kunnen komen.

Op basis van de analyse van ABN AMRO heeft Ajax moeten concluderen dat het onderbrengen van de depots bij de club zelf helaas niet de gewenste lastenverlichting oplevert. Oorzaak is het feit dat Ajax in het geval van een dergelijk depot de volledig administratie zou moeten gaan voeren. Dit heeft betrekking op initiële registratie, adreswijzigingen en depot-opgaven, maar ook op actuele informatie m.b.t. dividenduitkeringen, oproepingen AvA, statutaire aangelegenheden, enz. Anders dan de banken, is Ajax niet in staat tot het realiseren van schaalvoordelen, waardoor de kosten in het geval van beheer van de aandelen door Ajax een veelvoud van het kostenbedrag zal zijn dan door de banken in rekening gebracht.

Alles overziend ziet Ajax af van het aanbieden van de mogelijkheid om de depots van de kleine aandeelhouder in beheer te nemen. Ajax vertrouwt erop hen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens de directie AFC Ajax,

J. Slop
Financieel Directeur