Menu

Nederlands voetbal 3,5 miljard gulden ''waard''

ZEIST (ANP) - De bedrijfstak voetbal heeft in Nederland een maatschappelijke betekenis met een waarde van 3,5 miljard gulden per jaar. In de sport zelf gaat het bedrag van 2,7 miljard om. Dit blijkt uit het lijvige rapport dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van het bestuur betaald voetbal heeft opgesteld.

Het eerste rapport werd donderdag op het KNVB-sportcentrum in Zeist door Henk Kesler, voorzitter van de sectie betaald voetbal, officieel overhandigd aan Theo Straub, directeur sport van het ministerie van WVC.

Kesler toonde zich verrast en ingenomen over het relatief hoge bedrag. De cijfers van het NEI zijn gebaseerd op jaarverslagen uit 1998 en het voetbalseizoen 1997/98.

Aan de hand van dit rapport en de nota Nederland als sportland van sportkoepel NOCNSF hoopt de KNVB van de overheid steun te krijgen bij het opstellen van een protocol voor de sport. Het voetbal hoeft hierdoor niet meer per definitie te vallen onder de Europese economische regelgeving.

Tot grote zorg van de voetbalbond dreigt de Europese commissie het huidige afkoopsysteem onwettig te verklaren. Daarnaast wil de bond actieve overheidssteun bij het masterplan voor het jeugdvoetbal en de verbetering van de infrastructuur op lokaal niveau voor de clubs.

Uit het rapport blijkt dat de omzet van 2,7 miljard gulden opgebouwd is uit vier segmenten. De actieve vrijetijdsbesteding brengt 448 miljoen op, de passieve vrijetijdsbesteding 816 miljoen, het amateurvoetbal 742 miljoen en het betaald voetbal 807 miljoen. Na correctie in verband met dubbeltellingen leveren de vier op jaarbasis een totale omzet van 2,7 miljard.

Op jaarbasis komt er jaarlijks 240 miljoen gulden aan subsidies binnen en wordt er 20 miljoen door de overheden uitgegeven aan veiligheid. Daarentegen ontvangt de overheid op jaarbasis 511 miljoen gulden aan directe en indirecte belastingopbrengsten.

Het NEI heeft verder becijferd dat er in het voetbal direct en indirect 19.400 arbeidsplaatsen zijn. De sector is in deze omvang vergelijkbaar met de reisbureaubranche. Daarnaast zijn er 182.000 vrijwilligers actief.

Het maatschappelijk nut van voetbal ligt hoger dan de 3,5 miljard gulden. Consumenten, sponsors en overheid zijn bereid een hogere prijs te betalen voor het product voetbal. Daar komt bij dat sommige positieve aspecten van het voetbal niet in geld zijn uit te drukken, zoals het speel- en kijkplezier, sociale binding en karaktervorming.

Bedrijfsleven grote sponsor

ZEIST (ANP) - Het bedrijfsleven draagt op jaarbasis 765 miljoen gulden bij aan het product voetbal. Dat is 22 procent van het totaalbedrag. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van het bestuur betaald voetbal heeft verricht.

Voetbalclubs hebben 455 miljoen aan sponsorgelden ontvangen. Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor de clubs uit het betaald voetbal (325 miljoen). Het amateurvoetbal ontving een bedrag van 130 miljoen. Aan reclameuitingen via de media, de indirecte sponsoring, geven bedrijven 310 miljoen gulden uit.

Consumenten geven miljarden uit aan voetbal

ZEIST (ANP) - Het Nederlandse volk geeft jaarlijks ongeveer 1,7 miljard gulden uit aan het product voetbal. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut (NEI) in opdracht van het bestuur betaald voetbal heeft verricht.

De uitgaven varieren van het entreekaartje, lidmaatschap van een club, de aanschaf van voetbalkleding en -schoeisel tot de koop van audiovisuele apparatuur, het kijken/luisteren naar televisie- en radio-uitzendingen, het lezen van gedrukte media en het meedoen aan kansspelen.

De totale bestedingen van de consumenten aan het voetbal bedragen op jaarbasis 2,45 miljard gulden. Bij de 1,7 komen nog het schaduwloon voor de 182.000 vrijwilligers (395 miljoen) en de uitgaven aan de gezondheidszorg. De medische kosten voor behandeling van voetbalblessures bedragen 175 miljoen, de kosten voor arbeidsverzuim veroorzaakt door voetbalblessures 157 miljoen.