Menu
Nieuwe aanpak verbaal geweld

Nieuwe aanpak verbaal geweld

De aanpak van de bestrijding van verbaal geweld is met ingang van de tweede competitiehelft gewijzigd. Belangrijkste wijziging is dat de verantwoordelijkheid om op te treden tegen verbaal geweld niet langer bij de scheidsrechter ligt, maar bij de club.

Na overleg tussen clubs en KNVB is tot deze maatregel besloten.
In de praktijk is gebleken dat de scheidsrechter primair gefocust is op het spelverloop, en dat het niet eenvoudig is om afdoende op te treden tegen ongewenste spreekkoren.
De clubs hebben in gezamenlijkheid afgesproken dat het beter is om deze verantwoordelijkheid zelf te nemen.

Inhoudelijk verandert het beleid niet, dat wil zeggen dat de richtlijnen onveranderd zijn bij de beoordeling of een spreekkoor ongewenst is. Onder spreekkoren worden alle gevallen verstaan waarin massaal kwetsende, beledigende, racistische of discriminerende uitingen worden geroepen of gezongen tegen groepen of individuen.

Wat wel verandert, is het sanctiebeleid. Er is een stappenplan ingevoerd, waarin bij herhaling de strafmaat steeds zwaarder wordt.

Bij overtredingen door thuissupporters worden er niet langer boetes opgelegd, maar wordt er een, bij herhaling steeds groter, geldbedrag gekoppeld aan een door de club te nemen maatregel. Deze maatregel dient dan gericht te zijn op het voorkomen van verbaal geweld in de toekomst. Bij overtredingen door uitsupporters bestaat de sanctie uit het niet meer mogen bezoeken van uitduels, en ook hier geldt hoe vaker de herhaling, hoe zwaarder de sanctie.

Ajax doet een dringende oproep aan al zijn supporters om onze club alleen positief te steunen en om zich te onthouden en afstand te nemen van kwetsende spreekkoren.