Menu
Nieuwe leden gekozen in Ledenraad

Nieuwe leden gekozen in Ledenraad

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) zijn dinsdagavond de acht verkiesbare zetels voor de Ledenraad verdeeld. Er werden zeven nieuwe leden aan de Ledenraad toegevoegd. Dick Schoenaker, Peter Boeve, Dick de Groot, Barry Hulshoff, Keje Molenaar, Aron Winter en Co Meijer werden gekozen. Ruud Haarms werd herkozen.

Er werden door de leden van Ajax in totaal 301 stemmen uitgebracht. Vier stembiljetten werden ongeldig verklaard, waardoor er uiteindelijk 297 geldige stemmen zijn uitgebracht. Edo Ophof trok zich eerder op de avond terug als verkiesbaar lid. Hij was wel bij de ALV aanwezig.

Dick Schoenaker, Peter Boeve, Dick de Groot, Barry Hulshoff, Keje Molenaar, Aron Winter en Ruud Haarms werden tijdens de eerste stemronde gekozen. Het zestal nieuwe leden in de ledenraad en de herkozen Haarms kregen allen een meerderheid van de stemmen. Om de achtste zetel streden vervolgens nog acht kandidaten. Co Meijer werd uit die laatste groep gekozen, waarmee hij het achttal compleet maakte.

Rik van den Boog hield een presentatie van driekwartier tijdens de ALV. Rik van den Boog hield een presentatie van driekwartier tijdens de ALV.

De opkomst tijdens de ALV was dinsdagavond ongeveer tweeënhalve keer zo groot als bij een normale bijeenkomst, zo liet Ajax-voorzitter Uri Coronel na afloop weten. ,,Het is allemaal in goede harmonie verlopen. Er waren geen onprettige discussies of onaangename opmerkingen", aldus Coronel.

De voorzitter liet zich na afloop van de verkiezing ook uit over het gesprek dat hij onlangs met Johan Cruijff had. ,,Ik ben blij dat we nu met Cruijff in gesprek zijn. Het gesprek dat we onlangs hadden is een uiterst plezierige sfeer gegaan. Hopelijk verlopen de volgende gesprekken met Cruijff op dezelfde wijze."

De Ledenraad bestaat in totaal uit 24 afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, geen deel uitmakend van het bestuur. Zij worden gekozen door de ALV. De leden van de Ledenraad zijn gekozen voor een zittingsduur van drie jaar. De Ledenraad komt ongeveer zes keer per jaar samen. De agenda van vergaderingen van de Ledenraad, die veelal steeds dezelfde onderwerpen bevat, wordt van te voren vastgesteld in overleg tussen de Ledenraad en het bestuur.

De Ledenraad heeft de bevoegdheid om bestuursleden van de vereniging te benoemen, te ontslaan of te schorsen. Verder komen aan de Ledenraad alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.


Tekst: Ajax.nl
Foto's: Ajax.nl/Louis van de Vuurst

Keje Molenaar schrijft zich aan het begin van de avond in. Keje Molenaar schrijft zich aan het begin van de avond in.
Voorzitter Uri Coronel, temidden van de directie en Raad van Commissarissen van Ajax. Voorzitter Uri Coronel, temidden van de directie en Raad van Commissarissen van Ajax.
Na afloop sprak Uri Coronel de aanwezige pers toe. Na afloop sprak Uri Coronel de aanwezige pers toe.
Uri Coronel: ,,Ik ben blij dat we met Cruijff in gesprek zijn." Uri Coronel: ,,Ik ben blij dat we met Cruijff in gesprek zijn."