Menu
Nieuwe leden Ledenraad

Nieuwe leden Ledenraad

Dennis Bogaard, Rogier van Boxtel en Hein Blocks zijn op de Algemene Ledenraadvergadering gekozen als nieuwe leden van de Ledenraad. De drie Ajacieden nemen de plaatsen in van Tijn Middendorp, Ton Tielenburg en Cor van Eijden.


Middendorp en Tielenburg stelden zich niet herkiesbaar. Middendorp was de afgelopen twintig jaar lid van de Ledenraad. Tielenburg werd tien jaar terug, in 1998, gekozen in de Ledenraad. De termijn van Van Eijden kon niet worden verlengd omdat hij is toegetreden tot het bestuur van de Amsterdamse club.
Hun plaats wordt ingenomen door Bogaard, Van Boxtel en Blocks. De drie nieuwkomers hebben, zonder uitzondering, Ajax voor altijd in hun hart gesloten.
Roger van Boxtel is geboren in Tilburg op 8 februari 1954. Van 1994 tot 1998 was Van Boxtel lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en vanaf 1995 was hij vice-fractievoorzitter van de fractie van D66. Van 1998 tot 2002 was Van Boxtel Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid. Na zijn politieke loopbaan koos Van Boxtel voor een hoofdrol in de zorg, als directievoorzitter van Menzis Zorg.
,,Dat Ajax meer is dan voetbal alleen weet iedere rechtgeaarde Ajacied’’, vertelt Van Boxtel. ,,Al sinds mijn achtste jaar ben ik ‘geïnfecteerd’ met dit sportsociale ‘virus’. En dat het een besmettelijk virus is mag blijken uit het feit dat ik twee zonen in 410, nu 425, heb staan. Zelf ben ik van jongs af aan trouw bezoeker van wedstrijden. In de afgelopen jaren mocht ik een bijdrage leveren aan het welzijn van Ajax door te participeren in twee tijdelijke commissies, waaronder de Commissie-Coronel. Graag stel ik mijn brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring ten dienste van de Ledenraad, van de Ajax-fans en de Ajax-organisatie.’’
Dennis Bogaard is hypotheekadviseur werkt bij ING. ,,Ajax werd mij met de paplepel in gegoten door mijn ouders’’, vertelt de 36-jarige Bogaart. ,,En aan de hand van mijn vader werd ik elk weekend meegenomen naar wedstrijden van de toenmalige zondagamateurs, jeugd en profs in de Meer. In 1981, op 8-jarige leeftijd, mocht ik lid worden van Ajax en doorliep met veel plezier de jeugdopleiding tot en met de A-junioren. In 1990 was ik de eerste speler vanuit de jeugdopleiding die naar de zaterdagamateurs verhuisde. Tot 1995 heb ik in de zaterdag 1 gespeeld, waarna ik in 1996 een uitstapje maakte naar zondaghoofdklasser en stadgenoot AFC. Dit avontuur duurde een seizoen, want de oplevering in 1996 van de Amsterdam ArenA en De Toekomst wilde ik van dichtbij meemaken. Ik keerde terug in de Zaterdag 1 voor nog eens zeven seizoenen om vervolgens in 2003 te stoppen met voetballen. Hierna ben ik tot de aanvang van dit seizoen vijf jaar lang elftalleider geweest van dit elftal. Met enorm veel inzet, plezier en medewerking van velen is er rondom de Zaterdag 1 tijdens deze jaren een serieuze organisatie neergezet om op het allerhoogste hoogste amateurniveau te kunnen blijven acteren. Ajax neemt een centrale plaats in in mijn leven.’’
Hein Blocks werd op 15 augustus 1945 geboren in de Watergraafsmeer in Amsterdam. Na zijn studie econometrie in Amsterdam trad hij in 1972 in dienst bij de ABN Bank. Hij bleef 35 jaar (tot 2007) onafgebroken werkzaam in het bankwezen: van 1972 tot 1991 bij ABN AMRO, van 1991 tot 1997 was hij lid van de Raad van Bestuur van Credit Lyonnais Bank Nederland/ Generale Bank Nederland en van 1997 tot 2007 directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken. Naast zijn werk vervulde hij altijd diverse maatschappelijke nevenfuncties. Zijn actieve betrokkenheid bij Ajax begint eind 80-er jaren. Hij was direct betrokken vanuit ABN (en later ABN AMRO) bij het eerste contract van de bank met Ajax en bij de realisatie en financiering van de Amsterdam Arena. In 1991 werd hij werkend lid van Ajax en in 1994 werd hij gekozen in de Ledenraad. Hij vertrok uit de Ledenraad en de Financiële Commissie in 2001 toen hij penningmeester van Ajax werd en lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax N.V. en van de Amsterdam Arena. Begin 2006 trad hij terug uit het bestuur-Jaakke vanwege verschillen van inzicht binnen het bestuur. Blocks wil graag een bijdrage aan Ajax blijven leveren en nu er voldoende tijd is verstreken sinds zijn bestuursperiode, stelde hij zich dan ook graag opnieuw kandidaat voor de Ledenraad.
Kijk hier voor meer informatie over de Ledenraad van Ajax.