Menu

Nieuwjaarsspeech 2002 Arie van Eijden (1)

Michael van Praag heeft een beroep op ons allen gedaan om weer eens wat méér van onze eigen kracht uit te gaan, ons geen zaken aan te laten praten en ons in ons clubbeleid niet te laten afleiden. Wij Nederlanders lijken sterk te zijn in het op de man spelen; beslissingen worden natuurlijk altijd genomen door individuele personen, maar de buitenwacht schijnt wel eens te vergeten dat deze individuele personen deze beslissingen, soms leuk en soms minder leuk, niet nemen om zichzelf te gerieven. Níet het belang van Michael van Praag, Leo Beenhakker of Arie van Eijden is leidend bij het nemen van beslissingen, maar het clubbelang.

De club Ajax zal de toevallig aanwezige beleidsbepalers altijd overleven.

Dames en heren, op dit moment wordt veel gesproken en geschreven over het niveau van het Nederlandse voetbal. Waar staan wij op dit moment?

Het is een drama dat het Nederlands elftal zich niet geplaatst heeft voor het aanstaande WK in Japan en Korea. Niet iedereen heeft zich in het verleden altijd gerealiseerd hoe belangrijk het Nederlands elftal in promotioneel opzicht is voor het Nederlands voetbal. Wij hebben in Nederland per 1000 inwoners het grootste aantal actieve jeugdvoetballers, een positie die essentieel is voor de doorstroming van talenten.

In plaats van ons daar mee bezig te houden, vonden en vinden wij het vaker belangrijker om te discussieren over de hoogte van de vergoedingen voor het afstaan van spelers of de niet juiste kaarten die wij hebben gekregen.

Natuurlijk dient de KNVB, maar meer nog de UEFA, zich te realiseren dat de clubs ook tijdens de afwezigheid van de spelers bij de club, de salarissen doorbetalen en soms onverantwoorde blessurerisico’s lopen. Het is dan ook volstrekt normaal dat er per afgestane speler een vergoeding wordt betaald. In Nederland is overigens sprake van een, zij het niet kostendekkende, redelijke vergoeding.

Door de verdergaande globalisering van het clubvoetbal, wordt menig club echter geconfronteerd met het feit dat er voor het afstaan van haar buitenlandse spelers aan hun nationaal elftal, geen enkele vergoeding wordt gegeven. Het betreft vaak nog kleinere voetballanden qua inkomsten dan Nederland, waardoor het eigenlijk ook niet haalbaar is om voor deze spelers te betalen. Daarom moeten met name de UEFA én de FIFA zich indringender met deze problematiek bezighouden, want daar ligt met name voor de EK’s en de WK’s het echt grote geld.

De UEFA moet zich ook duidelijker uitspreken over de problematiek van de grote clubs in de kleine landen. Het financiële verschil tussen de grote clubs in de grote voetballanden en bijvoorbeeld de Nederlandse topclubs wordt steeds groter. Daarom is het goed dat Ajax actief lid is van de G14. Actief, en niet, zoals wel eens gesuggereerd wordt, alleen maar een luisterend lid. Dit is zeker niet het geval.

De G14 is inmiddels geen groepering meer die een eigen, nieuwe competitie wil organiseren, maar een lobbyclub die aan tafel wil aanschuiven als het om voetbalveranderingen gaat. De G14 wil dus haar kennis en kunde inzetten voor het voetbal in zijn geheel. Dat Ajax hieraan zijn steentje bijdraagt moge blijken uit de onlangs verschenen achtergrondverhalen van Bayern M&

Het zou daarom ook goed zijn als de clubs die zich hebben beziggehouden met een te vormen Euroleague, zich zouden omvormen tot een belangengroep van grote clubs in kleine voetballanden.

Clubvoetbal >>