Menu

Nieuwjaarsspeech 2002 Arie van Eijden (3)

Dames en Heren, wij worden de eerste helft van dit seizoen geconfronteerd met een rellerige sfeer rondom onze wedstrijden. Het hoe en waarom wordt op dit moment geïnventariseerd. Wat hebben wij misschien niet goed hebben gedaan, welke beloftes zijn wel of niet nagekomen?

Feit is dat wij op dit moment trachten opnieuw met onze supporters in een dialoog te komen. Een groot aantal vragen wordt thans binnen een breed samengestelde werkgroep binnen onze organisatie gewikt en gewogen. Wij zullen moeten aangeven wat wel en wat niet kan en elkaar daarop aanspreken.

Binnen het traject van de supporters, vindt op dit moment binnen de lokale driehoek een discussie plaats over de positie van mensen die uit een stadionverbod terugkomen. Het lijkt erop dat Ajax daarbij in een hoek wordt gedrukt die wettelijk onjuist is; een beleid dat zeker niet onderschreven wordt door landelijk beleid. Ik ga er overigens van uit dat wij er, zoals altijd, met de lokale driehoek ook uit zullen komen.

Natuurlijk, als iemand zich misdragen heeft moet hij geweerd worden (het is toch van de gekke dat je je misdraagt tegenover jouw club?). Ook wij, ik bedoel zowel de club als de overheid, hebben misschien niet altijd goed en verstandig gehandeld. Wellicht zou ook in Nederland, zoals dat reeds in Engeland gebeurd is, een apart voetbal-strafrecht geïntroduceerd moeten worden, zodat het voor iedereen een feest blijft om naar het voetbal te gaan.

Ik veroorloof mij overigens op te merken dat de sfeermakende supporters op de F-side niet alleen bestaan uit herrieschoppers zoals velen wel eens beweren. Het betreft slechts een zeer klein percentage kwaadwillenden.

Als gevolg van de gespannen sfeer op de tribunes hebben wij voor de winterstop al een wisseling van vakken moeten doorvoeren. Versneld, want de eis van de politie om dit na het lopende seizoen te doen lag er al.

Ik weet dat deze wisseling van vakken niet door al onze leden en donateurs positief is ontvangen, maar ik ben ervan overtuigd dat onze afdeling Supporterszaken er alles aan zal doen om de soms negatieve individuele gevolgen zo klein mogelijk te laten zijn.

Ik doe dan ook een dringend beroep op alle Ajacieden die het aangaat, om in deze zaak positief te blijven meewerken.

Overigens heeft de verhuizing van de vakken mijns inziens ook een positieve zaak voortgebracht. Daar waar het Ledenrestaurant tot nu toe een etage lager gesitueerd was ten opzichte van de Bestuurskamer, zal na de winterstop het Ledenrestaurant op dezelfde etage als de Bestuurskamer worden geplaatst, namelijk in de KPN Telecomzaal. Dit maakt het voor bestuur, directie en de gekozen leden van de Ledenraad wat simpeler om zich ook na afloop van de wedstrijd in het ledenrestaurant te laten zien.

Tot slot Wij hebben als Ajax financieel een aantal magere jaren achter de rug. Ook dit seizoen zullen wij nog niet het beoogde break-even-exploitatieresultaat realiseren. Wij zijn wel op de goede weg: naar vrij vallende arbeidsplaatsen wordt kritisch gekeken of ze nog wel ingevuld moeten worden; we zijn druk bezig om het aantal contractspelers terug te brengen tot een normaal niveau en last but not least, en daar is uw hulp en begrip voor nodig, kijken wij scherp naar de kosten die wij maken en stellen ons dan de vraag: moeten wij deze kosten wel maken of kunnen wij dit ook op een andere manier organiseren?

Ajax is nog lang geen ‘ridder te voet’, maar als wij thans niet onze maatregelen treffen om efficiënter met onze mensen en middelen om te gaan, dan kunnen wij daar over een paar jaar behoorlijk wat last van krijgen.

Dames en heren, Ik wens u persoonlijk een goed, sportief maar bovenal gezond jaar toe!