Menu

Nieuwjaarsspeech 2002 M. Van Praag (4)

Ik wil met deze uitgebreide uiteenzetting aan u overbrengen, dat wij ons niet langer door de buitenwereld en een aantal onder ons zelf aan moeten laten praten dat het met Ajax zo ernstig mis is. Aan die laatste categorie wil ik nog eens in herinnering brengen, dat we bij Ajax gewend zijn de vuile was binnen te houden.

Het heeft ook geen zin de media te vragen nu eens op te houden met het uitstrooien van die niet aflatende lavastroom van negativisme tegen beter weten in. Want tot voor drie jaar werd ik nog wel eens door een journalist gebeld die iets wilde verifiëren. Dat gebeurt al lang niet meer, men schrijft gewoon maar wat op. Neen, het moet vanuit ons zelf komen Dames en Heren.

Gewoon laten zien dat ze het mis hebben, want dat hebben ze.

Zoals U weet zal ik op 22 oktober van dit jaar terugtreden en is dit dus mijn laatste nieuwjaarsrede. Sommigen zullen dat jammer vinden en er zijn natuurlijk ook wel mensen die denken: “nou dat werd tijd”. Prima allemaal.

Ik heb in 1998 zelf het voorstel aan de Ledenraad gedaan om het Bestuurslidmaatschap tot 9 jaar te maximeren, omdat het beter is voor onze club en ben dan ook tevreden dat het inmiddels in de statuten is opgenomen. Het is goed voor elke club dat er, op een verstandige manier, met behoud van continuïteit, op regelmatige basis roulatie in het Bestuur plaatsvindt en het stimuleert de club bovendien om bekwame bestuurders te vormen, zodat tijdig voor opvolging wordt zorggedragen.

Ik vind dat ik hier, tijdens mijn laatste nieuwjaarstoespraak best even terug mag kijken en als ik dat doe, dan ben ik tevreden. In die dertien jaar hebben we veel gewonnen, 4 kampioenschappen, de KNVB-beker, de UEFA-beker, de Champions League, de Europese Super Cup en de Wereldbeker. We stonden twee keer in de finale van de Champions League.

De historische sportieve cyclus van Ajax geeft aan dat we nu weer aan het begin staan van iets dat over vijf jaar op haar hoogtepunt zal zijn. We hebben dus een mooie sportieve toekomst voor de boeg, al moet daar natuurlijk wel met vereende krachten aan gewerkt worden, want niets komt vanzelf...

Ajax is een vermogende club geworden en we vieren de intrede van dit jaar in een waanzinnig clubhuis op eigen grond. We hebben een topstadion dat voldoende dichtbij en in het zicht ligt om de jeugdtrainers de gelegenheid te geven er naar te wijzen en tegen een jeugdspelertje te zeggen dat daar zijn “Voorland” ligt.

Ik ben er zeer trots op om samen met Hennie Henrichs initiatiefnemer van Lucky Ajax te zijn geweest, want deze club neemt, samen met de Bordjesclub de belangrijkste plaats binnen onze club in, omdat zij de bindende factor tussen het heden en onze historie is.

Ajax heeft in het algemeen belang van de voetbalsport haar partijtje ook danig meegeblazen en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds.

Ik, en dus Ajax, was de initiatiefnemer van het huidige Nationale voetbalkaarten verkoop systeem, beter bekend als Cotass, nu Ticketbox, waardoor iedere voetbalsupporter, waar dan ook in Nederland, zijn of haar kaartje van zijn of haar favoriete club bij een Staatsloterij-verkooppunt kan kopen.

Ajax stond aan de wieg van de ENV, aan het graf van Sport 7 en leende mij vier jaar lang als lid van het sectie bestuur uit aan de KNVB, zodat Ajax een flinke vinger in de pap had bij de huidige herstructurering van diezelfde KNVB en bij andere belangrijke voetbalontwikkelingen van de laatste jaren.

En het is goed voor Ajax en de klasse van onze club, dat Arie van Os nu mij weer opvolgt door als onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht te zijn gekozen. En Arie van Eijden is momenteel lid van het Administrative Committe van de Uefa het college dat ingeroepen wordt om werkgroepen te vormen met betrekking Europese voetbal.

Ik mag Ajax vertegenwoordigen in de Club Competitions Commitee van de UEFA, het orgaan dat de UEFA Cup en Championsleague mede organiseert en namens Ajax ben ik vice voorzitter van de G14, het conglomeraat van 14 Europese topclubs, waaronder ook PSV. In dat kader was ik bijvoorbeeld delegatie leider van de G14 bij een bezoek aan Euro commissaris Monti, teneinde de ophanden zijnde regels van het inmiddels ingegane transfer systeem binnen Europa proberen bij te sturen. Zo ook bij bezoeken in dat kader aan de FIFA. Ajax is dus overal vertegenwoordigd, praat actief mee, en dat komt ook onze club ten goede.

Ik zeg u dit niet om te pochen, maar wel omdat enkele media, onder aanvoering Mark van den Heuvel van Sportweek, Mark laat zich tegenwoordig op de televisie zelfs als Ajax deskundige aankondigen, niet aflaat te roepen dat de voorzitter van Ajax een teruggetrokken leven leidt en geen toegevoegde waarde voor de club meer heeft, zodat U dat wellicht ook nog eens zou kunnen gaan denken. Nou, goed ingevoerde deskundige hoor.

Bovendien toont het aan dat wij door deze actieve en veel energie vergende rol, onze verantwoordelijkheid voor de voetbalsport in zijn totaliteit onderkennen, en daar ook onze nek voor uit willen steken, in tegenstelling tot zo velen die vanaf de zijlijn achteraf roepen hoe het allemaal had gemoeten. Het merendeel van het journaille is vooral hier erg goed in.

Ik heb dit werk altijd met veel plezier voor mijn club gedaan en zal er aan mee helpen dat mijn opvolger in staat wordt gesteld deze rol van mij over te nemen. Want het ging hier niet om mij, maar om Ajax, en de uitstraling die het aan onze club geeft maar vooral om het belang om op deze manier mee kunnen sturen aan de gevolgen welke bepaalde ingrijpende veranderingen in de voetbalwereld, voor onze club nu eenmaal hebben.

Alles overziende kijk ik met voldoening terug op het feit dat ik mede sturing te hebben kunnen geven aan het overgangs proces van de bestuursvorm door vrijwilligers, naar die van vakbekwame professionals.

Ik weet dat enkele Ajacieden mij dit niet altijd in dank hebben afgenomen, maar ik weet natuurlijkdat zij zich zo op stelden uit liefde en bezorgdheid voor hun club, net zoals ik dat deed en zo hoort dat tussen Ajacieden.

Afsluitend: Ajax is gewoon een bruisende en gezond club en we gaan een veelbelovende sportieve en als gevolg daarvan ook goede financiële toekomst tegemoet. Maar......dat kan alleen als team. Een team dat zijn op - en aanmerkingen louter intern bespreekt en een team dat in alle geledingen uitstraalt van: wie kan me wat. Dat zelfbewuste van: “maar wij zijn Ajax” moet weer bij ons terug komen. We hebben het allemaal nog in ons, maar het lijkt wel alsof we het niet meer durven tonen.

Dat moeten en kunnen we met zijn allen onmiddellijk veranderen, nu, vandaag al, wat de buitenwereld daar verder ook over schrijft denkt of roept. Daarmee snoeren we de buitenwacht op de beste wijze de mond.

Ik zal onze club daar dit jaar nog in voorgaan ga er van uit dat U me niet in de kou laat staan. Daarbij is ook nodig, dat we vanaf heden eens wat vaker eerst van de mogelijkheden uit gaan en daarna pas van de onmogelijkheden. Die kracht wens ik u, in het belang van onze club, naast een heel gezond en prettig 2002, van harte toe.