Menu

Nieuwjaarsspeech Arie van Eijden (1)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ajax op zondag 12 januari, hield algemeen directeur Arie van Eijden zijn traditionele nieuwjaarsspeech. Op Ajax.nl kan iedereen de volledige tekst lezen. De speech is in drie stukken verdeeld.

Vorig jaar heb ik in mijn nieuwjaarsspeech aangegeven dat niet de belangen van individuele personen bij het nemen van beslissingen binnen Ajax leidend dienen te zijn, maar de belangen van de club.

Dit werd door mij gezegd in de context van het helaas afscheid moeten nemen van onze toenmalige coach. Gezien de sportieve prestaties die in het kalenderjaar 2002 zijn neergezet, lijken wij gelijk te krijgen:
- voor de 28ste keer kampioen van Nederland
- voor de 15de keer winnaar van de Nederlandse beker
- voor het eerst sinds 1998 door naar de tweede poule-ronde van de Champions League.

Voorwaar prestaties waar wij tot nu toe bijzonder trots op kunnen zijn. Maar ik zei zojuist ook dat het erop lijkt dat wij gelijk hebben gehad. Juist nu zullen wij binnen de vereniging in al haar geledingen alert en attent moeten zijn en ons niet door de waan van de dag moeten laten verleiden tot het nemen van ad-hocbeslissingen. Ook niet als de druk van buitenaf geregisseerd c.q. opgevoerd wordt.

Wat ik met dit laatste bedoel zal ik trachten te verduidelijken aan de hand van een tweetal voorbeelden.
Een gerenommeerd sportweekblad liet onlangs weten dat een van onze talentvolste spelers nog steeds voor een veredeld jeugdcontract speelt. Toen ik dat las, dacht ik: goh, laat ik eens kijken of wij hebben zitten slapen en in het verleden vergeten zijn hem een verbeterd contract te geven. Maar gelukkig, dat veredelde jeugdcontract viel mee. Het gemiddelde salaris in de Holland Casino Eredivisie bedraagt op dit moment €250.000 en daar zit deze speler ruim boven. Echter, de informatie die bij onze supporters terechtkomt blijkt dus duidelijk bezijden de waarheid.

Natuurlijk moet het wel zo zijn dat als de status van zo’n speler in de rangorde van de spelersgroep weer beduidend hoger geworden is, je als club toch de verplichting hebt je nek uit te steken en, om de zekerheid te hebben dat deze speler nog even bij je blijft, een aanzienlijke verbetering van het nog jaren lopende contract aan te aanbieden.
De agent van deze speler vindt dan dat hij het dubbele moet verdienen van het tot nu toe hoogste salaris bij Ajax, terwijl het eigenlijk op dit moment zo zou moeten zijn dat, gezien de enorme verliezen die in Europa in het clubvoetbal worden geleden, de hoogste spelerssalarissen juist ietwat omlaag zouden moeten gaan, een tendens die op dit moment zeker met de mond door een aantal clubs is ingezet.

Wat ik er bijna nog bij vergeet te vertellen, is dat, hoewel het salaris in de top dubbel zo hoog moet zijn, de agent wel een aanzienlijk verminderd afkoopbedrag in het contract van de speler wil hebben dan nu het geval is. Want ja, de transfermarkt is niet meer wat hij geweest is.

Nu het financieel bij Ajax weer wat beter gaat, zou de verleiding groot kunnen zijn om als club toch maar toe te geven. Echter, ook hierbij kan het niet zo zijn dat door het behouden van een individuele speler tegen iedere prijs de continuïteit van Ajax in gevaar mag komen. Ajax zal uiteraard wel reëel moeten blijven opereren, maar wel binnen onze mogelijkheden. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat uiteindelijk alle partijen het gezonde verstand zullen laten zegevieren.

Een tweede voorbeeld is dat van een speler die met zijn agent komt praten over het afkopen van zijn contract door Ajax, in de wetenschap dat hij waarschijnlijk reeds een meerjarige aanbieding op zak heeft van een andere club. Als Ajax tegen de hoogte van het voorgestelde bedrag ‘neen’ zegt, dan wordt men boos en loopt weg om, waarschijnlijk ná ruggespraak gehouden te hebben met de nieuwe club, binnen de kortste keren terug te komen en wel tot overeenstemming te geraken.

Ik heb het met deze twee voorbeelden dus over het regisseren c.q. opvoeren van druk van buitenaf waarbij in mijn ogen de agent niet altijd de rol speelt die hij zou moeten spelen, namelijk niet alleen de belangen van zijn speler te dienen, maar ook oog te houden voor de continuïteit van het voetbal. En juist deze continuïteit lijkt op dit moment, overigens in geheel Europa, danig onder druk te staan.


Lees verder >>