Menu

Nieuwjaarsspeech Arie van Eijden (2)

--- De speech is in drie stukken verdeeld. Hier onder volgt deel 2. ---

Als ik eerst nationaal kijk dan zijn de bezuinigings-operaties schering en inslag; en terecht, denk ik, want er is de laatste tien jaar te veel gehandeld door de clubs vanuit een te grote sportieve ambitie; altijd werd geprobeerd net die ene meter verder te springen dan de polsstok lang was en daarmee de illusie te hebben van succes verzekerd te zijn.

En, ik kom hier toch maar weer op terug, voetbal is nog steeds, ook weer in geheel Europa, local business; slechts een aantal topclubs zijn dit lokale niveau ontstegen en mogen zich nationale c.q. internationale speler noemen. Overigens zonder daarbij hun nationale competitie zonder meer uit het oog te verliezen, want ook zij vinden op dit moment nog steeds niet dat hun nationale competitie vervangen zou kunnen worden door een internationale competitie.

De ballonnetjes die hierover momenteel opgelaten worden (denk hierbij aan een vijftal Belgische clubs) zijn van een dusdanig weinig onderbouwd niveau dat onze Nederlandse collega’s zich wat Ajax betreft nog geen zorgen behoeven te maken. Zolang het tegendeel door gedegen onderzoek nog niet is aangetoond, zullen wij zéér trouw zijn aan de Nederlandse competitie.

Deze loyaliteit van Ajax moet er echter ook weer niet toe leiden dat een oude hobby van een aantal clubs uit de kast gehaald gaat worden, namelijk alle centraal gegenereerde middelen (dus inclusief de mediarechten) moeten weer gelijk verdeeld worden; wij willen niets meer te maken hebben met een reputatie-coëfficiënt van de ‘top drie’.

Alleen al het opnieuw bespreekbaar maken getuigt van kortzichtigheid van deze clubs, en wel omdat de waarde van de Nederlandse competitie overwegend bepaald wordt door de reputatie van de drie topclubs, terwijl de recente uitspraak van de NMA inzake centrale verkoop van mediarechten ook tot verschillende ideeën zou kunnen leiden die niet zonder meer in het voordeel van de overige clubs zullen zijn.
Er is veel gezegd door mijn collega’s van Feyenoord en PSV over de structuur van het voetbal in Nederland.

Laat ik het er thans op houden dat de KNVB, de ENV en de Coöperatie Eerste Divisie zo spoedig mogelijk met voorstellen tot organisatiewijziging moeten komen, waarbij het voetbal georganiseerd kan gaan worden op basis van een drietal uitgangspunten, te weten: effectiviteit, efficiency, samenhang.

Het is van de gekke dat deze organisaties elkaar trachten vliegen af te vangen (ik vergeet hierbij gemakshalve maar de werkgeversorganisatie FBO!) door op elkaars terrein te komen. Integreer zo spoedig mogelijk, waardoor ook de middelen die deze organisaties van de clubs ontvangen beter aangewend kunnen worden.
Overigens blijft het typisch dat bij de huidige discussies hierover geen van de topclubs betrokken is.

Nu ik het toch over de KNVB heb, zou ik bij deze de mensen in Zeist willen oproepen een grotere openheid met betrekking tot de arbitrage aan de dag te leggen. Misschien is dit ook wel nodig ter bescherming van de scheidsrechter zelf.

In het algemeen heeft een club over een geheel seizoen genomen een scheidsrechter voor het gevoel net zo vaak mee als tegen. Echter, arbitrale beslissingen hebben wel direct invloed op de sfeer binnen én buiten het veld. Door duidelijker naar buiten te brengen wat er gedaan wordt aan het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit van de arbitrage zal er wellicht meer begrip ontstaan bij zowel spelers als supporters als er foutieve beslissingen worden genomen. Door echter stelselmatig krampachtig achter genomen beslissingen te blijven staan die achteraf hartstikke onjuist blijken te zijn, zal er geen respect worden afgedwongen door diezelfde arbitrage.

Overigens zullen ook de spelers hierbij hun verantwoordelijkheden moeten nemen door niet te pas en te onpas om kaarten voor hun tegenstanders te vragen c.q. obscene gebaren richting supporters te maken, want dit veroorzaakt zeker zo’n grote onrust op de tribune als een eventuele scheidsrechterlijke dwaling. Respect voor elkaar binnen het veld zal uiteindelijk ook tot respect voor elkaar op de tribunes leiden.

Ook op clubbestuurdersniveau moet men niet te snel naar andere clubs wijzen. Als een collegabestuurder via zijn nieuwjaarsspeech aan de KNVB vraagt waarom hij bepaalde vragen in tuchtrechterlijke zin moet beantwoorden terwijl andere clubs niet vervolgd worden vanwege spreekkoren richting een van zijn spelers, dan dient hij wellicht ook eens te kijken naar het soms misschien wat afwijkende gedrag van de betreffende speler dat uiteindelijk heeft geleid tot het wangedrag op de tribunes.

Laat duidelijk zijn dat iedere vorm van wangedrag, dus ook ongewenste spreekkoren, ook voor Ajax niet acceptabel is. We moeten echter oppassen dit laatste fenomeen (de ongewenste spreekkoren) niet over te waarderen. Hoe zouden wij als clubs een probleem moeten kunnen oplossen als ook de overheid daar tot nu toe niet in geslaagd is?

Wat heb ik mij klein en onmachtig gevoeld om samen met Ronald Koeman naar het Ajax-vak bij RKC - Ajax te moeten gaan om daarmee uiteindelijk de wedstrijd weer door te kunnen laten gaan.

Ik doe daarom ook nu weer een beroep op onze supporters om de club (jullie Ajax) op een positieve manier te ondersteunen en niet op manieren die leiden tot straffen en boetes waar jullie Ajax zowel nationaal als internationaal niet bij gebaat is.


Lees meer >>