Menu

Nieuwjaarsspeech Arie van Eijden (3)

--- De speech is in drie stukken verdeeld. Hier onder volgt deel 3. ---

Zoals u weet is Ajax lid van de G14 en maakt het zelfs deel uit van het bestuur van deze groepering. De G14 is een pressie- c.q. lobby-groepering die in het belang van het gehele voetbal tracht te opereren. Hoewel de UEFA naar buiten toe anders beweert, kunnen wij constateren dat door bilaterale persoonlijke gesprekken er wel degelijk naar elkaar geluisterd lijkt te gaan worden.

Voorbeelden hiervan zijn de gesprekken die gevoerd zijn met de Europese Commissie over de centrale marketing van de UEFA Champions League, waar uiteindelijk een akkoord is bereikt over de centrale marketing van bepaalde mediarechten en over de uitbating van bijvoorbeeld de nieuwe mediarechten door de clubs zelf. Wellicht is het ook mogelijk in de toekomst nationaal op deze afspraken aan te sluiten.

Maar een ander voorbeeld is toch ook de instelling van het Club Forum waar, die stellige indruk hebben de clubs de laatste keer in november zeker gekregen, de UEFA een meer dan coöperatieve houding heeft getoond en de eerste stappen van haar hoge troon heeft gedaan.

Het lijkt er zo langzamerhand op dat steeds vaker de nationale en internationale bonden hun oor wat meer te luisteren leggen bij de clubs die uiteindelijk de door hen georganiseerde competities het keurmerk geven en daardoor waardebepalend zijn.
Overigens is het aardig om te zien hoe de diverse clubs binnen de G14 schuiven in hun oorspronkelijke ideeën over de verdeling van de mediagelden nu bijvoorbeeld de Italiaanse televisiemarkt vanaf 1 juli aanstaande nog maar 25 à 30 procent biedt voor de Champions League. ‘Laten wij vooral niets veranderen aan de huidige verdeelsleutel,’ is de veelgehoorde opmerking vanuit deze clubs, want dit zou voor bijvoorbeeld Italiaanse clubs weleens negatief kunnen uitpakken.

Ten slotte kom ik terug bij de huidige situatie van Ajax.
Sportief staan wij er goed voor; tweede in de competitie en nog volop meedraaiend in de tweede pouleronde van de UEFA Champions League.

Financieel staan wij er door met name de inkomsten van deze Champions League dit seizoen beter voor en voor volgend seizoen geldt dit zelfs zonder deze inkomsten uit de Champions League. Dus door plaatsing voor deze prestigieuze competitie voor het seizoen 2003-2004 zouden de verliezen van de afgelopen jaren weer wat ingelopen kunnen worden.

De eerste helft van het thans lopende seizoen heeft een uitstekende supporterssfeer laten zien in en om het stadion, ondanks vervelende controlemaatregelen. De uiteindelijke realisatie van het Supportershome geeft ons daarbij mede het goede gevoel voor de toeomst.

En dan inderdaad als laatste de Toekomst. Het Nederlandse voetbal kan zijn aansluiting bij de Europese top weer strakker aanhalen door de eigen opleiding nog meer de hoogste prioriteit te geven. Ajax zal dus de opleiding hier op de Toekomst nog nadrukkelijker moeten doorlichten, omdat zelf opgeleide spelers uiteindelijk ook leiden tot een betere totaal-exploitatie als gevolg van lagere afschrijvingen. Maar ook zijn zelf opgeleide spelers de garantie voor herkenbaarheid bij supporters en bij sponsors.

Het zal zeker niet ieder jaar zo zijn dat, zoals nu met Nigel de Jong, Stefano Seedorf en Wesley Sneijder het geval is, er drie of vier spelers doorkomen; het kan best weleens voorkomen dat een jaar overgeslagen wordt. Maar essentieel blijft het voor de continuïteit op dit niveau voor Ajax wel.

Wij zijn blij dat steeds meer ex-Ajax-spelers hun capaciteiten willen, maar ook kunnen inzetten in onze jeugdopleiding en wij zullen dan ook alert zijn op nieuwe mogelijkheden die zich hierbij zullen aandienen.

Dames en heren, ik zou thans willen eindigen hier op de Toekomst met het uitbrengen van een toast op ons aller toekomst en wens u persoonlijk daarbij een goed en vooral gezond 2003 toe en uiteraard voor Ajax een voortzetting van onze in het afgelopen jaar neergezette prestaties.