Menu

Nieuwjaarsspeech Arie van Eijden, algemeen directeur AFC Ajax

Dames en heren, De tijd vliegt, het is al weer 9 januari 2005 en we zijn 2004 al weer bijna vergeten. Een jaar dat eindigde met een verschikkelijke ramp in Azië. En als je deze natuurramp goed beschouwt, dan vraag je je wel eens af hoe belangrijk voetbal nou eigenlijk nou wel is. Het is goed om daarom soms wat meer te relativeren.

Het jaar 2004 heeft zoals eigenlijk ieder jaar weer veel sportieve up’s en down’s gekend.

In de zomer het 29ste kampioenschap van Nederland, voor een bijna 105-jarige, een prestatie van formaat.
Wie kan zeggen in een bedrijfstak dat hij gedurende zijn bestaan, bijna in de 30 procent van de jaren nummer 1 is geweest?

Na dit kampioenschap werd Ajax door bijna iedereen afgeschilderd als de nummer 1 voor de komende jaren. Maar ja, het kan verkeren en na de verkoop van één speler en - dit mag niet onvermeld blijven, de ontwikkeling van de teams in Eindhoven, Rotterdam, maar vooral in Alkmaar – komt Ajax qua sportieve prestaties in een mindere periode; kortom u weet hoe het gaat dan bij en rondom Ajax:

PANIEK

Weinig deugde er nog.
Gelukkig is de sportieve veerkracht van Ajax dusdanig, dat het er op lijkt dat vlak voor de winterstop de prestatiecurve van dien aard werd, dat we (ook voor de media) weer meedoen in de nationale competitie en wat minstens voor onze ontwikkeling belangrijk is, ook weer overwinteren in het Europese circuit.

2004 is ook na de beursgang het jaar geweest, waarin wij voor het eerst positieve financiële resultaten zowel operationeel als totaal hebben mogen presenteren. Een lijn, die wij denken ook voort te kunnen zetten in 2006.

Alle medewerkers en ‘last but not least’ al onze vrijwilligers dank ik daarbij voor hun inzet en bijdrage.

De collega’s in Eindhoven hebben onlangs aangegeven dat zij, kijkend ook naar de cijfers van Ajax, op bepaalde punten bij ons achterlopen en dat zij hun vizier, teneinde hun jaarlijks budget te kunnen opschroeven, méér internationaal willen gaan richten. Daarbij is door hen het idee geopperd om de traditionele topdrie van Nederland op een aantal internationale gebieden meer samen te laten werken. Een idee dat door ons zeker nader zal worden onderzocht.

Aan de top blijven nationaal en aansluiting krijgen dan wel houden bij de internationale top vergt naast een uitmuntende opleiding – echt, dit moet onze belangrijkste opdracht blijven – uiteraard uiteraard altijd weer geld.
Daarom was de inschrijving op de mediarechten in de tweede helft van het kalenderjaar 2004 voor het voetbal van groot belang. Een inschrijving, die transparant en voor alle partijen eerlijk is verlopen. Hoewel sommige partijen tijdens de procedure soms anders hebben willen doen geloven.

Het is natuurlijk erg zuur als je uiteindelijk buiten de boot valt, zeker als je traditioneel vele, vele jaren de rechthebbende bent geweest op een manier die de toets der kritiek meer dan kan doorstaan.
Echter, de wereld waarin wij leven verandert. Andere partijen melden zich op de markt en kunnen het dan de traditionele partijen erg moeilijk maken. Dit is nu pas in Nederland gebeurd. Andere Europese landen waren ons al lang voorgegaan en daar verloren de publieke omroepen de populaire voetbalrechten. Aardig is thans om te zien dat deze zelfde publieke partijen weer aan het terugkrabbelen zijn en sommige rechten weer terugkrijgen.

Ajax dankt de NOS voor de jarenlange nationale samenwerking en ik spreek de verwachting uit dat de internationale samenwerking tussen de NOS en Ajax blijft zoals hij al is. Namelijk goed!

Ik kan bij een terugblik over het jaar 2004 de overheid niet geheel buiten beschouwing laten. Ik zal niet ingaan op de incidenten van het afgelopen jaar, maar meer in algemene zin de overheid oproepen de sport in zijn algemeenheid, maar voetbal in het bijzonder, meer als een partner te zien:

- Sport verbroedert niet alleen, maar zegt iets over het welzijn van de bevolking. Het is een bindmiddel.
- Sport kan een rol spelen bij sociaal preventieve projecten en bij de ontwikkeling van vrijwilligers.
- Sport kan de stad, de regio en zelfs een land op de kaart dan wel wereldbol zetten.

Kortom, overheid – en dit dan in de meest brede zin – tracht nog meer dan wellicht in uw eigen denken het geval is, de sport positief te gebruiken en dan niet bij een toevallige topprestatie van een sporter of een sportteam, maar op een structurele basis.

Daarmee dient u niet alleen de topsport, maar bovenal de breedtesport, want beide sporttakken zijn gelukkig tot elkaar veroordeeld.

TENSLOTTE:

Ik heb begrepen dat er een open sollicitatie is geweest naar de positie van algemeen directeur bij Ajax.
In de arbeidsovereenkomst van de huidige algemeen directeur is door deze laatste aangegeven dat hij op zijn zestigste verjaardag zou bekijken of het voor alle partijen nog verstandig zou zijn om door te gaan. Deze open sollicitatie is derhalve voor de continuiteit van Ajax mooi meegenomen.

Echter, met een knipoog naar de sollicitant, de besluitvorming voor de huidige algemeen directeur is er niet eenvoudiger op geworden.

Dames en heren,

Ik proost met u op het voortzettend herstel van Ajax 1, op de successen van de Beloften, de jeugd en de zaterdagamateurs. En ‘last but not least’, op het belangrijkste: namelijk ons aller gezondheid.