Menu

Nieuwjaarstoespraak Michael van Praag (1)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Ajax op zondag 12 januari, hield Michael van Praag zijn laatste nieuwjaarsspeech als voorzitter van Ajax. Op Ajax.nl kan iedereen de volledige tekst lezen. De speech is in drie stukken verdeeld.

Beste Ajacieden,

Vorig jaar zei ik u om deze tijd dat ik op 22 oktober van dat jaar zou aftreden en dat ik dus mijn laatste nieuwjaarsspeech hield. Doordat mijn opvolger, John Jaake, de meeste onder u kennen hem inmiddels al, echter te kennen gaf pas halverwege dit jaar beschikbaar te zijn, heeft de Ledenraad een beroep op mij gedaan om tot die tijd nog even aan te blijven en aan die oproep heb ik uiteraard gehoor gegeven. Het huidige verenigingsjaar is dus een toetje voor me en wat voor een.
We zijn momenteel erg succesvol, zowel in de competitie als in de Champions league, dus ik maak als voorzitter nog een extra mooi jaar mee. Daarmee zijn alle perikelen die ik vorig jaar in mijn speech aanhaalde, ook meteen als sneeuw voor de zon verdwenen, kan ik u zeggen.
De media en de buitenwacht oordelen weer positief over onze club, zelfs over haar functionarissen, onze jeugdopleiding is niet meer aan kritiek onderhevig en ook onze supporters roepen niet meer dat de Arena een rotstadion is.
Het kan verkeren, zei Bredero.

Toch dienen we alert te blijven, want het bedrijven van een voetbalclub wordt als maar moeilijker, niet alleen hier, maar ook in het buitenland.
Bij de meeste clubs hebben de kosten geen gelijke tred met de inkomsten gehouden en daardoor raken ze nu in de problemen. Met name ook doordat de inkomsten uit sponsoring en media sterk terug lopen.
Een te groot contingent aan (vaak dure) spelers breekt vele clubs bovendien op en het is niet voor niets dat de clubs in de G14 besloten hebben met ingang van het seizoen 2005-2006 vrijwillig aan kostenmatiging te gaan doen.

Het is nu dan ook het moment om onze directie, onder leiding van Arie van Eijden, een compliment te geven voor de wijze waarop zij Ajax naar een andere koers loodsen. Een koers die ertoe moet en ook zal leiden, dat Ajax de komende conjunctureel moeilijke jaren goed zal kunnen doorstaan. Het is een fikse klus om nieuw beleid te introduceren en vervolgens ook uit te voeren, want zo u weet leidt verandering altijd tot weerstand
Het is ze gelukt, en namens het bestuur en de raad van commissarissen wil ik ze daarvoor bedanken. Die dank gaat ook naar alle medewerkers en vrijwilligers van onze club.
Ik heb zelden in mijn leven zo’n enthousiast, toegewijd team meegemaakt, die er met zijn allen echt voor gegaan zijn.
Grote klasse!

Last but not least, een speciaal woord voor Ronald Koeman, Ruud Krol en zijn technische staf.
Ik heb nu langzamerhand wel geleerd dat een trainer de club en dus ook het bestuur kan maken en breken. Jullie komt de eer toe in belangrijke mate verantwoordelijk te zijn voor de rust in - en het herstel van onze club en dus ook van ons imago. Hartelijk dank daarvoor en laten we hopen dat de groei doorzet.

Vorig jaar riep ik ook u op om jegens de buitenwereld een hechtere eenheid te vormen en dat heeft u ook gedaan. Iedereen heeft weer hetzelfde Ajax-doel voor ogen en dat leidt altijd tot resultaat.Het respect voor onze club groeit weer.

Ik ben erg ingenomen met het feit dat het supportershome er eindelijk is. Daar hebben velen aan meegewerkt. Het had niet tot stand kunnen komen als Olaf van den Hooven zich daar als projectleider niet zo voortreffelijk voor had ingezet. Heel hartelijk dank daarvoor, Olaf, en natuurlijk ook alle anderen helpers.
De zusjes Petra en Ellen zwaaien er de scepter en ik raad u aan er voorafgaand aan een wedstrijd, of daarna eens iets te gaan drinken. Het is er mooi en gezellig en voor iedere Ajacied toegankelijk.
Bobby Haarms is de voorzitter van het bestuur.

Het prachtige, pas verschenen boek over de F-side moet hier zeker ook genoemd worden. Ik acht het een historisch werk dat in de archieven van onze club zeker niet mag ontbreken. Vanaf deze plek wil ik de redactie ervan, onder leiding van Ronald Pieloor, bedanken en complimenteren.

Dank en respect zeker ook voor supporters, die tandenknarsend een paar moeilijke jaren hebben moeten doorstaan, maar die nu de zoete vruchten plukken van hun onvoorwaardelijke steun aan hun club. Verschillen van inzicht zullen er altijd wel blijven, maar de contacten zijn goed dus kunnen we over en weer aan elkaar uitleggen wat we bedoelen. We weten in elk geval van elkaar dat we dezelfde liefde hebben, en dat is onze club.

Lees meer >>