Menu
Notulen Ajax Supporters Raad

Notulen Ajax Supporters Raad

Ajax heeft in zijn Beleidsplan de ambitie en intentie uitgesproken het contact en de band met zijn supporters te intensiveren. Belangrijk onderdeel hiervan is de lancering van de Ajax Supporters Raad. De ASR komt geregeld bij elkaar. Van de vergaderingen verschijnen ook notulen.

De notulen worden geplaatst op de website. Ook van de vergadering uit juni zijn weer notulen.

Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst

Hier vind je meer over de ASR waaronder ook de laatste notulen