Menu

Nuninga herkozen bij AVA

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vrijdagmiddag in de Amsterdam ArenA is Klaas Nuninga herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van AFC Ajax NV.

John Jaakke opende de vergadering rond half één vrijdagmiddag. Na het welkomstwoord gaf hij het woord aan algemeen directeur Arie van Eijden, die een korte toelichting gaf op het gevoerde beleid in het boekjaar 2003-2004. ,,De doelstelling was minimaal een break-even operationeel resultaat te halen. Het doet ons dan ook veel plezier dat niet alleen de operationele winst, maar ook de totale winst positief is, met respectievelijk 5 en 9,8 miljoen euro. Voor de tweede keer in het beursgenoteerde bestaan van Ajax kunnen we daarom een dividend uitkeren aan de aandeelhouders.'' Ook voor het komende jaar waagde de directeur zich al aan een positieve verwachting. ,,We hebben deelname aan de UEFA Champions League afgedwongen, de inkomsten uit de televisie-rechten zullen iets toenemen en het gerealiseerde resultaat op transfers zal met de verkoop van Zlatan Ibrahimovic ook positief zijn'', aldus een ontspannen Van Eijden.

Jeroen Slop nam het woord over van Van Eijden voor een toelichting op de jaarcijfers. ,,We hebben een netto resultaat behaald van 9,8 miljoen euro, dus voor u staat een gelukkig man'', verklaarde Slop. De financieel directeur lichtte een aantal posten op de balans van vorig seizoen toe en gaf het woord weer terug aan Jaakke. Deze beantwoordde geduldig vragen van de aanwezige aandeelhouders of liet ze beantwoorden door een van zijn collega-bestuurders.

Aangekomen bij punt twaalf op de agenda van de vergadering, veerde Klaas Nuninga achter de tafel een beetje op. De termijn van vier jaar van de commissaris die belast is met de technische zaken zat erop. Nuninga stelde zich opnieuw beschikbaar, maar voor een volgende termijn moest de oud-voetballer opnieuw gekozen worden. En dat gebeurde. ,,Nuninga heeft op uitstekende wijze gefunctioneerd en ik feliciteer hem met zijn nieuwe benoeming'', sprak Jaakke de herkozen commissaris toe.
Na een rondvraag sloot Jaakke de vergadering. Drieënhalf uur later en een herbenoemde commissaris rijker.