Menu

Onverwachte combi AZ – Ajax

De wedstrijd AZ – Ajax blijft toch een combi. Door het verzetten van de wedstrijd van 27 januari naar 17 februari viel het duel samen met een paardenevenement. Dit was voor de burgemeester van Alkmaar aanleiding om een combiregeling in te stellen. Het evenement zou vlakbij het stadion plaatsvinden, waardoor er niet genoeg parkeergelegenheid voor de Ajax-supporters zou zijn.

Zoals bij iedere uitwedstrijd, vond ook dit keer een voorbespreking van een Ajax-delegatie (t.w. Ajax, SV Ajax, OFA en Axios) met de lokale driehoek van de thuisspelende club plaats. De Ajax-delegatie stelde voor om de ‘parkeeromwisselbiljet-regeling’ op deze wedstrijd toe te passen. Deze regeling houdt in dat de supporters i.p.v. een wedstrijdkaart een parkeeromwisselbiljet kopen. Zij rijden vervolgens met de eigen auto naar een afgesproken plek in de buurt van het stadion. Daar worden de auto’s geparkeerd en ontvangen de Ajax-supporters een kaart voor de wedstrijd. Vanuit deze locatie vertrekken er dan bussen naar het stadion of er wordt gelopen als de afstand niet te groot is.

Deze regeling wordt door de supporters als zeer prettig ervaren, omdat men met eigen vervoer kan gaan. Daarnaast is het ook goedkoper dan reizen met de combi. Vlak na de voorbespreking werd bekend dat het paardenevenement niet doorging, waardoor het grootste obstakel van de gemeente Alkmaar verdwenen was. Toch ging de burgemeester niet akkoord met de ‘parkeeromwisselbiljet-regeling’, ondanks vorig jaar gedane toezeggingen. Tijdens de besprekingen van vorig jaar is afgesproken dat de combi zou worden afgeschaft als er één wedstrijd AZ – Ajax zonder problemen verloopt. Vorig seizoen zijn er geen problemen geweest, dus de Ajax-delegatie verwachtte geen combi voor dit seizoen. De Ajax-delegatie betreurt het feit dat er voor deze wedstrijd een combi is ingesteld, temeer omdat de SV Ajax, OFA en Axios vermoeden dat de Alkmaarse lokale driehoek slechts vasthoudt aan de combi i.v.m. reacties uit de eigen supportersgroepen.