Menu
Ook Cruijff stelt functie beschikbaar

Ook Cruijff stelt functie beschikbaar

Johan Cruijff heeft na overleg met de bestuursraad van de vereniging AFC Ajax besloten om als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV af te treden op een binnenkort door de bestuursraad te bepalen tijdstip.

Aldus kan op korte termijn een nieuwe RvC worden aangezocht. Dit is ook in de optiek van Johan Cruijff van groot belang omdat een periode aanbreekt waarin besluiten voor het komend seizoen moeten worden genomen.

Op verzoek van de bestuursraad heeft Cruijff zich bereid verklaard in een andere rol betrokken te blijven bij de implementatie van zijn voetbalvisie binnen de club. De bestuursraad is daarover zeer verheugd en zal in de komende periode met Cruijff overleggen over de wijze waarop deze rol kan worden ingevuld.


Tekst: Ajax.nl
Foto: Ajax.nl/Louis van de Vuurst